dijous, 10 de febrer de 2011

DE SAU A RUPIT (1)

Existeix una carretera força desconeguda que porta de Vilanova de Sau fins a Rupit i que permet conèixer fàiclment alguns dels escenaris de la vida d'en Serrallonga i descobrir un paisatge ferèstec i preciós sense gaire esforç.

És un camí rural , estret però asfaltat, que es troba darrere l'Hostal de la Riba al terme de Vilanova de Sau i s'enfila seguint els cingles fins arribar a Rupit. Cal anar a poca velocitat per a evitar ensurts, però el recorregut és magnífic per a fer una excursió tranquil·la i sentir-nos atrapats per un entorn natural que ens remet fàcilment a l'època del bandolerisme.

Durant el recorregut trobarem alguns llocs freqüentats per Joan de Serrallonga i a on van tenir successos relacionats amb la seva història.

Un dels primers masos que trobem en el recorregut és Villaespinosa. El propietari del mas era fautor del bandoler i en la casa havia fet estada en diferents ocasions. En una d'elles la Joana Massissa explica com, tot venint de Vidrà, "Serrallonga se mete en la vinya de la casa de Vilaspinosa de hont nos va aportar rahims que menjarem y despres pujarem per amunt fins a la Calm".

També en dóna testimoni la confessió d'un bandoler de la quadrilla: "E mes dich señor que yo conech molt be a Antoni Vilaespinosa de Tavartet y dins sa casa havem nosaltres menyat y begut lo Serrallonga yo y altres de la quadrilla algunes vegades quens ne donave lo dit Vilaespinosa ab molta amistat y abundantment y tambe fiavem de sa bondat".