dimarts, 30 d’octubre del 2018

LO PERRO DE RUPIT


En aquests verals la quadrilla de les Guilleries tenien diversos fautors que els ajudaven i els donaven sopluig. Un d’ells era Jacint Curriol i Benet, conegut com “lo Perro de Rupit”.

En Serrallonga explica en el procés sumarial que aquest els arreglava els pedrenyals: 

“Jacinto Curriol y Benet es gran  amich nostre y en lo bosch nos es vingut a trobar moltes vegades anant sempre armat de sos pedrenyals orts ordinàriament ne portave dos o tres que jou veya y algunes vegades nos portave a menyar y beurer, pólvora, pilotes y lo demes que haviam menester y també he vist que alguns lladres de la quadrilla li han donats pedrenyals pera que ell lols fes adobar y dit Jacinto Curriol sols ni portave així desbarats y tantost jals portave adobats y també es veritat quedit Jacinto Curril es vingut aquadrillat ab nosaltres dos y tres dies ab ses nits menyant y bevent ab nosaltres ahont se vulla que menyassem”

Com a bon fautor “lo Perro de Rupit” també avisava els lladres quan les autoritats els perseguien: “Jacinto Curriol moltes vegades nos ha avisats que la persequtio exie contra nosaltres y en particular los balles de Rupit y Osor per sos avisos nos posàvem en cobro”.

Un germà de Miquel Ganyada, en Jaume Ganyada, havia anat amb la quadrilla de de bandolers i segons les declaracions del bandoler Guillem Estany:  una vegada viu que lo Jaume  Ganyada encomana a dit Curriol dos pedrenyals curts pera quels hi fes adobar y dit Curriol sels ne porta yls feu adobar y al cap de dos dies los torna y dona a dit Ganyada bons y adobats”

Segons Guillem Estany Jacint Curriol també va subministrar un vestit per al Fadrí de Sau, que li portà un  sastre anomenat Garsó de Rupit al pla de Mondois : 

“Trobant nos nosaltres lo Jaume Ganyada, Cristophol Madriguera, Jaume Fadri y altres en un bosch cerca de Rupit nos vingue a trobar lo dit Hyacinto Curriol dit lo Perro y lo dit Jaume Fadri viu li encomana que li cobres algun vestit de un sastre y apres lo dya y festa de Sant Joan de Juny trobantnos nosaltres en lo pla de Mondoys prop de Rupit una matinada oi que un poch enllà siularen y lo Jaume Fadri respongue també ab un altre siulet y se aparta de nosaltres anantsen deves la vora del bosch y tantost torna dit Jaume Fadri ab un vestit quem par ere uns balons y gipo y a les hores me digue que lo dit Perro loy havia aportat y que ley havia cobrat del sastre”.

Jacint Curriol , com ja hem vist amb altres casos de pagesos del XVII, formava part del sometent o alguna “Unió contra els bandolers” i simultàniament era fautor o bandoler ocasional de la quadrilla, tal i com testifica el Fadrí de Sau en la seva declaració:

Y quant lo dit Hyacinto Curriol dit lo Perro de Rupit anave en companyia dels Caselles (els germans Caselles eren comissaris reials que alçaven sometent ) en persequtio nostra nos feye avisar ... y en una ocasió trobantse los Caselles en al ciutat de Vich y havent de exit ells amb los fadrins que entre altres ere hu dells lo dit Currios nos feu avisar per un frare que li encomana quens cercas per algunes cases de les cases que dit Curriol sabia que nosaltres reveniam y a dit frare lo trobarem de ventura a les serres de Sant Joan de Rupit y en veurens se alegra molt de havernos encontrats”.

Les facècies de Jacint Curriol amb la quadrilla haurien acabat l’any el 1631, doncs el Fadrí de Sau explica en la seva confessió que el “lo Perro de Rupit esta pres en los carcers reals” 
En la mateixa declaració ens explica que un germà de Jacint Curriol també havia acompanyat els bandolers en el robatori comés a la   Creu de la Mà de Franciac  pels volts de Nadal de 1625.

divendres, 26 d’octubre del 2018

RUPIT: EN LA GÈNESI DEL BANDOLER


La situació geogràfica del terme de Rupit – Sant Joan de Fàbregues i Pruït- , just en la ratlla fronterera que separa el Collsacabra i les Guilleries; ja presagia una relació entre el lloc i els bandolers d’en Serrallonga.

En el procés sumarial trobem diversos episodis i personatges que els relacionen. Rupit, a més, està present en la gènesi del Joan Serrallonga bandoler.

I ho està per via d’un bandoler del lloc, en Miquel Pendís, conegut com en “Ganyada de Rupit”.

En Ganyada de Rupit era bandoler i amic d'en Serrallonga. Va néixer a Rupit a finals del segle XVI, el seu nom verdader era Miquel Pendís encara que ara és més conegut pel sobrenom d'en Ganyada de Rupit.

En Miquel Pendís era un lladregot que operava per aquestes terres de Collsacabra i les Guilleries, robant a cases particulars o assaltant negociants i pagesos que solien passar per camins rals, sobretot en dies de mercat i fires. No se sap si tenia quadrilla pròpia o treballava per ell mateix.

D’ell no tenim altres notícies que les que apareixen en el procés sumarial d’en Serrallonga. Però aquestes poques tenen  molta importància, atès que  en Ganyada de Rupit seria una persona determinant per a que el pagès de Querós, Joan de Serrallonga, es passés a la vida mala.

Així ho explica el mateix Serrallonga a l’inici de les seves declaracions en el procés sumarial:

“Y lo principi de posarme jo en al fou perquè un dia quem recorda molt be eram en lo mes de mars del any 1622 estant jo en ma casa llaurant devant della arriba ahont jo era Miquel Pandis alias Ganyada de Rupit ja mort ym digue que ell havie robades unes capes de que eran dos de pastor y les tenia amagades en una mata de boxos prop de Collsameda y que si jo volie dites capes les anas a cercar y al cap de set o vuyt dies tingui noticia de que en la plana de Vich havien mort a dit Miquel Ganyada y jo vist que era mort ani a cercar dites dos capes y enfonsi una bota de ma casa y les amagui en dita bota y la torni a tapar”

En Serrallonga havia explicat que tenia amagades les capes, junt amb un matxo robat pels seus germans Pere i Joan a can Puigxuriguer de Centelles, a  Miquel Berfull i a aquest li faltà temps per a denunciar-ho a les autoritats. A partir d’aquí, en l’intent de prendre en Serrallonga, aquest matà d’un tret el delator i es passà definitivament a la vida de lladre.

Per tant, en Miquel Pendís, àlies en Ganyada de Rupit, hauria estat una persona determinat per a que en Joan Sala passés de ser un simple  pagès de Queròs a un bandoler.

dimecres, 24 d’octubre del 2018

RUTA D’EN SERRALLONGA PER RUPIT I PRUITHem traçat una ruta del bandoler pels entorns de Rupit i Pruit, enllaçant masies i llocs que apareixen en el procés sumarial d’en Serrallonga. Podríem dir que aquesta seria  la “Ruta d’en Serrallonga per Rupit”.

La ruta és circular amb l'objectiu de trobar alguns dels masos relacionats amb la història d'en Serrallonga per aquests verals: el Corriol, el Collell i el Bac.

Però també per a gaudir del fantàstic entorn natural del Cabrerés, amb el nucli històric de Rupit, l'església de Pruit i un lloc amb privilegiades vistes com Rocallarga. 

La ruta és perdedora en alguns trams que no segueixen cap camí ben traçat i per això requereix portat GPS. 

L'hem fet a partir dels mapes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

El camí veïnal asfaltat fins can Corriol es pot fer per un sender local senyalitzat, hem de creuar el rierol, no ho hem fet i ens hem emboscat. També podem obviar visitar can Corriol i seguir el GR que ens porta de Rupit a Pruit. Compte, el tram no asfaltat no està gaire senyalitzat, però el campanar de Pruit és una referència que ens impedeix perdre'ns. 

Al costat del Collell cal encertar el corriol i no equivocar-nos, com hem fet nosaltres, amb un que ha traçat el bestiar per baixar a la riera.

En els camps de pastura els camins dibuixats per l'ICC es desdibuixen. Nosaltres hem equivocat la ruta després del dipòsit d'aigua que trobem dalt la carena. Compte en aquest punt. 

L'altre lloc que es perd és en arribar al sot del torrent de la Lluca. Aquí el camí s'acaba. Hem optat per creuar el torrent i , pel mig del bosc, anar a trobar, amb una petita ascensió per la carena, les pastures de can Bac. El bosc de boixos és prou net per a creuar-lo. 

A partir del Bac la ruta ja és fàcil , seguint camins senyaltizats amb algun pal, fins Rocallarga. 

Rere el Bac mateix passem per l’ombrívol “puig d’Urri”. Aquest petit accident geogràfic, un pujol de reduïdes dimensions i que empetiteix al costat  de l’alt Puig del bac que li fa companyia, apareix citat en el procés sumarial del bandoler, on és anomenat “puig Urre” i per on van passar els bandolers de la quadrilla.

Hem deixat Rocallarga descendint , com assenyalen altres caminadors, pel bosc que hi ha sota seu, però no és recomanable, és preferible desfer el camí i tornar al collet de Rajols i d'allí ben fàcilment fins a Rupit.

La ruta la trobareu en aquest enllaç de wikiloc.