dimarts, 28 de novembre del 2017

EN SERRALLONGA PER VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS (2)

En Serrallonga i la Joana menjant amb un vaquer a la Baga d'Amunt
de Vallfogona del Ripollès.


Tres imatges del nucli urbà de Vallfogona del Ripollès.

Arrel de les declaracions recollides en el procés sumarial sobre la possible manca de diligència i eficàcia del batlle de Vallfogona del Ripollès i Vidrà, aquest batlle també és interrogat.

El batlle Llorenç Piella es defensa de les acusacions, afirmant que havia perseguit en Serrallonga en diverses ocasions:

“Jo so estat balle de Vallfogona tres anys ço es que comenci a serho per la festa de Sant Andreu mes prop vinent fara quatre anys y acabi de exercir dit carrech per al festa de Sant Andreu prop passada de tal manera que ha nou mesos que he acabat de exercir dit carrech”

“Jo balle de Vallfogona hoi a dir algunes vegades que en les jasses dels pastors de Collfret revenia un home ab una dona ço es que arribave a dites jasses ys feye donar pa y sen anave y per lo que deyen que lo Serrallonga anave ab una dona cregui que devia ser ell y així per sa captura fiu moltes diligenties y alsi sometent moltes vegades y tambe sense sometent lo he perseguit y  nunca he pogut tenir sort en poderlo topar”.

També afirma haver alçat sometent contra en Serrallonga quan l’episodi de l’assassinat al coll de Canes:

“Jo tingui noticia de dita mort y alsi sometent y ani cercant al Serrallonga sis o set vespres arreu vellant totes les nits ab dotse fadrins”

“Y en una occasio lo perseguí ab lo sometent quaranta y sinch dies y may he tinguda sort de topar ab ell ... y jo sempre so estat molt obedient delsordens de sa excellentia sens que hage dexat de acudir un punt a la obligatio de mon ofici”.

No podem saber qui diu la veritat sobre l’actuació del batlle atès que les enemistats o els rumors podien afectar al veracitat de les declaracions recollides en el procés sumarial. En tot cas, però, queda recollida la constància del pas i les actuacions del bandoler i la seva companya en aquesta contrada del nostre país.


divendres, 24 de novembre del 2017

EN SERRALLONGA PER VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS (1)


En Serrallonga mata un traginer de Ribes al coll de Canes.
 
Tres imatges del coll de Canes, entre Vallfogona i Olot.

Els entorns de Vallfogona del Ripollès varen acollir un fugitiu famós en el segle XVII: en Joan de Serrallonga.

Cap el final de la seva carrera, entre 1632 i 1633, el bandoler va amagar-se amb la Joana Macissa per les serres de Milany i altres entorns de Cabrera. Tenim notícia de la seva presència als entorns de Collfret, Ciuret i el coll de Canes, totes recollides en el procés sumarial del bandoler.

Aquest territori devia ser prou conegut pel bandoler a partir de les seves fugides cap a la baronia de Nyer, a l’altra vessant del Pirineu, i aquests feréstecs i espais del Cabrerés devien ser idonis per a la seva seguretat quasi al final de la seva carrera delictiva.

En el procés sumarial hi consten les declaracions d’un tal  Joan Rubert, pagès de Sant Quirze de Besora:

“De dos anys a esta part Joan Sala y Serrallonga cap de quadrilla reve per aquelles parts de Collfret Pla Traver y altres circumvehines com son Coll de Siuret y altres partides del terme de Vidra y Vallfogona que tot es districte y jurisdictio del balle de Vallfogona y publicament dit Serrallonga se estava per aquelles partides segons se deye y mo deyen a mi los pastors sens que tingues persequtio alguna nimmenos se haya alsat sometent contra ell sabentho com ho sabia totom”.

Aquest testimoni es fa ressò de  l’assassinat d’un traginer de Ribes de Freser ocorregut al coll de Canes, un coll situat a la carretera que va de Vallfogona a Olot, i també de la manca d’actuació del batlle de Vallfogona :

“Y a  be que dit Serrallonga anant com anave amb una dona mata un traginer de Ribes al coll de Canes com de fet lo mata no sen feu ninguna mentio essent molt prop de Vallfogona y en aquella ocasió y altres que dit Serrallonga es estat per aquelles partides may Lorens Piella batlle que les hores ere de Vallfogona y  per consegüent del terme de Vidra ha feta ninguna diligentia ni alsat sometent contra dit Serrallonga ni perseguit ni fet perseguir”

Aquesta manca de diligència del batlle de Vallfogona també l’assenyala un altre testimoni , un tal Pere Oliva :

“y allí ohi a dir públicament que Joan Sala y Serrallonga lladre publich y cap de quadrilla  ab una dona que amenave es estaven per aquelles partides... y que per allí dit Serrallonga se estave sens que los offitials ordinaris com son balles y altres de dita jurisdictio fessen ningua diligentia publica en persequtio de dit Serrallonga”.

dimarts, 21 de novembre del 2017

UNA IL·LUSTRACIÓ PER A LA RATAFIA TRABUCAIRE

Aquesta darrera Festa de la Ratafia he tingut ocasió de saludar l’amic Manel dels Trabucaires de Cardedeu a la parada de venda de la seva “Ratafia trabucaire”.

Aquesta marca de ratafia l’han etiquetat amb una il·lustració que em van encarregar ara fa un any. 

El dibuix que els vaig fer conté una escena amb una colla de trabucaires carlins aixoplugats dins una cova, escalfats per un foc i fent un tast de la “Ratafia trabucaire”. El paisatge del fons és un cim del Montseny nevat.

Amb els amics dels Trabucaires de Cardedeu mantenim contacte des de la meva col·laboració en les activitats de la trobada anual de trabucaires de Catalunya  que van organitzar l’any passat i en la qual vaig col·laborar amb una xerrada i un dibuix d’en Serrallonga que va patrocinar la llibreria “Espai 31”.

Podeu trobar la “Ratafia Trabucaire” als supermercats Bonpreu. Us asseguro que us agradarà.