dilluns, 4 de gener de 2021

BANDOLER A PALAMÓS

 



Els bandolers del XVII poden ser reclutats per nobles de muntanya i format petits exèrcits per a defensar-se o també per atacar altres nobles En el procés sumarial trobem a Rafell Morell reclutat per a fer d’escorta o guàrdia personal d’uns respectables vilatans de Palamós.

Junt amb Segimon Ferrer d’Arbúcies i Baldiri Codina de Sant Feliu de Guíxols, actuaven en la vila costanera contractats pel notari Francesc Roig, Cristòfol Corsà i Rafel Planes, tots tres possiblement jurats de la vila. Aquests mantenien enemistat o conflicte amb el bàndol del donzell Pere Pau de Ribes i de Terrades i es devien protegir amb bandolers mercenaris com Rafel Morell.

“una nit de la Coresma del any prop passat de mil sis cents vint y tres passeyant nos tots tres per al vial de palamos que encara no ere del tot fosch verem venir deves nosaltres a Antoni Massoni de dita vila al qual a la que arribave ab nosaltres senys dirli paraula li tirarem cada hu de nosaltres un tir de pedrenyal amb los quals lo endemà hoi  a dir quel ferirem en un bras y en una ma y nosaltres li tirarem per respecta que ere de la part de Pere Pau de Ribes”

Ens podem fer una imatge de la vila de Palamós de primer terç del XVII amb  bandolers armats pels seus carrers i actuant de guardaespatlles del batlle i els regidors de la vila , en el més pur estil sicilià: 

“Y jo he estat molt temps en dita vila de Palamos emprat per dits Roig, Corsa y Planes en companyia de altres fadrins per si acas ells topaven ab dit Ribas yns passeyavem per la vila tots armats de pedrenyals y jo sempre mengi en casa dit Planes”

Cap comentari: