dijous, 9 de maig del 2013

FAUTORS DE SUSQUEDA (1)

 La Grevolosa
 La Codina
Can Planiques

El poble de Susqueda amaga les seves antigues cases sota les aigües del pantà, però queden al descobert en tot el terme municipal diferents masies que van tenir un paper en la història del bandolers de les Guilleries.

En moltes d'elles en Serrallonga i els seus trobaven bona acollida per part de propietaris i masovers i tot això ha quedat escrit en el procés sumarial.

Malauradament, en aquest entorn muntanyós tan hostil, no ha faltat l'abandonament de tots aquests masos i avui quasi tots ells estan enrunats i a punt de desaparèixer. És gràcies a la tasca de Lluís Balasch que quedarà el record fotogràfic d'aquestes antigues cases, de fet m'he permès utilitzar aquestes fotografies extretes del seu bloc "Masies de les Guilleries i el Collsacabra" , on recull els darrers testimonis visuals que ens quedaran de tots aquests masos.

El pantà es va emportar sota d'ell el poble de Susqueda. I el temps farà que els bosc guanyi el seu terreny i engoleixi totes aquestes masies, borrant la memòria d'aquells que hi varen viure. Al meu parer no hi ha cosa més nostàlgica i trista que apropar-se a aquestes masies caigudes que tenim per tot el país, sentar-se davant i deixar anar la imaginació pensant en aquells anys quan estaven plenes de vida, de pagesos feinejant, padrines anant la comprar o vendre a vila, o mainada jugant pels seus entorns.

La centralitat de Susqueda en la zona d'acció de la quadrilla d'en Serrallonga es posa de manifest, com he dit, amb la quantitat de masos on hi trobava fautors i valedors.

Un d'ells era en Grevolosa "ques amo de la casa dita la Gravalosa  ... y en sa casa nos ha tinguts recullits y amagats lo temps quey voliam estar donantnos dit Gravalosa menyar y beurer de molt bona gana y ab molta amistat..."

Un altre era en Codina "que es lo amo de la casa dita la Cudina de Susqueda lo qual es molt gran amich fautor y valedor meu y dels demes lladres de la quadrilla".

O els  pare i fill de can Planiques, que "en sa casa so estat jo ab altres de la quadrilla moltes vegades y dins della dits pare y fill Planiques nos donaven a menyar y a beurer ab molta abundantia y gran amistat".

En Serrallonga explica que va ser en Planiques qui li va deixar un burro per anar a cavall, a conseqüència d'una ferida de pedrenyal:
"... y en lo que vostra merce me interroga quant jo fuy nafrat lo que fou es que jo y altres lladres tinguerem escopetades ab Miquel Paderneres comissari real ab les quals escopetades jo resti nafrat en la cuxa dreta y no prengui matxo de dit Gravalosa sino que prengui un burret de la casa dita les Planiques y ab dit burret men ani fins prop la rectoria de Susqueda y perque dit burret nom podia aportar jo manllevi la mula al rector de Susqueda que me la dexa de molt bona gana y ab dita mula men ani dret al bosch de Rocasalva y T. Marfa barber de Vich me cura dites ferides".