diumenge, 5 de maig del 2013

FAUTORS DE SANT MARTÍ DE CANTALLOPS
Sant Martí de Cantallops (avui en dia Sant Martí Sacalm) és una antiga parròquia antigament subordinada a la de Susqueda i que actualment, en haver quedat aquella sota les aigües del pantà, resta com a petit i molt reduït nucli urbà, d'unes poques cases, del terme municipal.

El lloc es troba documentat en el segle XI amb els noms de Cataluporum o Cantalops i avui en dia és un entorn privilegiat, amb una excel·lent visió panoràmica dels cingles de Collsacabra i just sota la imponent cinglesa del Far. És un lloc on enamorar-se d'aquest nostre petit país.

En aquesta antiga parroquia en Serrallonga i els seus hi tenien molts fautors i cases on recollir-se. En el procés sumarial trobem diferents masos que havien ajudat el bandoler.

Matheu del Hom, masover del Puigjalí (avui en dia Can Puiggalí), el pare i fill de can Aubachs, l'Aumar ... tots ells eren coneguts de la quadrilla "molt grans amichs fautors y valedors meus y demes llades de la quadrilla ... que nos han recullits y recaptats  ... y dins sa casa nos han donat a menyar y veurer diverses vegades ...".

Un dels fautors més actiu - i "valent" segons les declaracions dels bandolers- devia ser l'amo de Can Triola:

"jo conech molt be a T. Triola de Sant Marti de Cantallops que per sobrenom li diuen lo Valent que es amo de la casa dita la Triola  y en sa casa som estats nosaltres tota la quadrilla moltes vegades ...y feye molt gran amistat particular al dit Jaume Fadri y tots feyem dell  molt gran confiansa y tambe en algunes ocasions nos es vingut a avisar si la persequtio exie contra nosaltres ...

... y haura mes de dos anys que un vespre arribant nosaltres al Roure de Fornils que jau sabie dit Triola vehent ell des de sa casa baxar per un grau quey ha una gent tement dit Triola que no fos lo balle de Rupit ab sa gent quens vingues a escopetejar vingue lo dit Triola tot corrent a avisarnos quens posasem en cobro y en aquexa occasio viu jo que lo dit Triola anave armat de dos o tres pedrenyals curts ... 

... y una nit havent sopat nosaltres en sa casa a la que volguerem exir per anarnosne baxa de dalt lo dit Triola molt enxarpat ab tres pedrenyals tots curts ys posa devant dient que ell volia exir primer per si hi havia parada y jurant digue que ell perdria la vida per nosaltres si ningu se atrevia cerca de sa casa a volernos escopeteyar fent alli molt del valent en favor nostre".