dimecres, 28 de juny de 2023

RETORN A TERRASSA

 

Adjuntat al procés sumarial d’en Serrallonga, a banda de les declaracions del mateix Joan Vehils, àlies Bordegàs Vehils, hi trobem també les d’alguns testimonis que, interrogats per la Justícia, aporten dades sobre el seu retorn al país.

L’any 1631 hauria tornat a Catalunya i rondava de nou per Terrassa. No devia tenir ofici ni benefici i possiblement devia mantenir deutes per la zona de marina, com ell havia reconegut en alguna ocasió. Per aquest motiu pretenia

 Jacint Perull, paraire de la vila,  en dona testimoni: “ara que dit Bordegàs Vehils es tornat lo dia antes quel prenguessen o dos dies abans me envia a cercar per Antoni Monllor , paraire de dita vila, que es nebot seu  que anas en casa de dit Monllor que dit Vehils me aguardave y joy ani y me digue lo dit Vehils que ell volia anar a robar dos mules encasa den Carbonell de la Muntanya terme de Terrassa y que jo si li volia fer pler de anarhi perque no pensessin que ere un  home sol y lo li digui que noy volia anar”.

Bartomeu Quelles, paraire de Terrassa, explica en el procés sumarial que “he hoit a dir públicament per Terrassa que dit Joan Vehils ans de anarsen anave aquadrillat ab los germans Margarits lladres de pas y caps de quadrilla y a mi mo ha confessat lo dit Vehils algunes vegades que quant los Margarits y demes lladres mataren a T. Totxo prop del protal del hospital de dita vila de Terrassa ell dit Vehils se trobave ab dits Margarits”.

Joan Vehils va tenir la mala pensada de proposar a Bartomeu Quelles d’anar a robar unes mules  i aquest el lliurà a la justícia: “volia robar dues mules que tenia Domingo Badia de Sanct Julia de Altura perquè eren bones y que si jo volia anar ab ell a robarles y jo li digui que si perquè feye compte de saber ab ell ahont posave y avisar al balle y capturarlo y així dientme dit Vehils quel trobaria en casa dit Antoni Monllor jo avisi al balle y los dos ab altres anarem en casa dit Monllor y capturarem a dit Vehins y a dit Monllor son nebot perquè deyen ere estat dit Monllor a robar les mules den Carbonell si be no havien pogut robar”.

Bartomeu Quelles devia ser tot un personatge. Era nunci de la cúria i procurador fiscal  del batlle, per tant una autoritat local. El trobem el 1609 anant a l’encalç de Perot Rocaguinarda quan aquest bandoler assaltà el Mas Boada de Terrassa, però també el trobem en un procés instruït contra ell i un altre, l’any 1632, per haver entrat a robar la casa de Joan Futxet per la finestra. Un cas més del doble joc (autoritat i delinqüent) que en aquells temps en donava.

Es pot dir, doncs, que el Bordegàs Vehils va cometre l’error d’explicar la seva pensada de robar les mules a la persona equivocada.