dimarts, 21 de febrer de 2023

EL ROBATORI AL PONT DE LA BEGUDA (2)

 
Sebastià Viader de Besalú, explica el robatori en el procés sumarial d’en Serrallonga:

Jo en companyia de Felip Uguet y Berthomeu Donadiu tots de Besalu quan forem al cap alt del bosch de la Beguda en lo camí real qui va de Gerona a Besalu nos isqueren de dit bosch tres ladres tots armats de pedrenyals curts y nos tragueren de dit camí que devien ser entre dues y tres despres de dinar y nos posaven dins dit bosh y a mi me robaren los menuts que portava que foren algun sou de menuts una balona plana ab puntes y a nos companys robaren los dines que portaven que dehien foren entre tots dos divuit lliures y allí tenien alguna vintena de persones lligades que també havien robades ...

... un de dits ladres anava mascarat de cara lo altre portava un mocador a al cara y los dos altres anaven destapats de cara dels quals jo o conegui ningú y al tart sen anaren dits ladres perquè sentiren tocar sometent”.

El botí, aquell dia, va ser profitós per als lladres gràcies al fet que la gent tornava de vendre a mercat. Bàsicament moneda i algunes capes gascones.

Fins i tot robaren els confits que havia comprat a Girona un tal Sabadí de Serinyà i els repartiren entre tota la gent que tenien allà detinguda.

Un altre testimoni diu que un dels lladres anava emmascarat de sutge i dos portaven mocadors a la cara per a no ser reconeguts, mentre que els altres anaven amb la cara descoberta. Un d’aquests darrers era en Serrallonga.

Devia ser cap el tard quan es va donar l’alerta que hi havia bandolers al camí ral i les campanes de la parròquia de Riudellots de la Creu van repicar a sometent. En sentir els crits de “via fora” els sis bandolers van abandonar el lloc i van enretirar-se bosc amunt, mentre que els retinguts van tornar a casa seva.

Els comercials, després del robatori, van trobar a Pont Major el sots batlle de Girona Valemas i el micer Picaperas i els denunciaren el robatori.