divendres, 16 de juliol de 2021

LA LLEGENDA DE LA SALA DE VILADRAU A “LA MASIA CATALANA” (1959)

 
“En el terme de Viladrau , i damunt del camí que va d’aquesta població cap a la muntanya de Sant Segimon, es troba una gran masia coneguda com “La Sala”. Segons la tradició, havia estat fundada i alçada per en Serrallonga. Segons veu popular, en Serrallonga era fill de Querós, d’una altra masia anomenada també la Sala; tenia dos germans, un de més gran que ell, a nomenat Segimon, i un altre de més petit, dit el Tendret.

Un dia son pare els cridà tots tres i els digué que tindria goig que deixessin la casa i se n’anessin a fundar altres cases i famílies; els donà elements perquè poguessin establir-se en altres llocs. Els tres germans se’n van anar cap a indrets diferents i cadascú  s’establí en una població diferent.

Passats els anys, el pare sentí enyorament per saber quina havia estat la sort dels seus fills, i deixà la seva casa de Querós per anar a cercar-los Prop del poble de Gurb, a la plana de Vic, veié una preciosa casa amb la seva torre de defensa; al costat mateix, un campanet de cadireta que sostenia la campana de la capella, que hi havia al costat de la casa per honorar i servir-hi Déu. Era la casa coneguda encara avui per “l’Espinzella”. Va resultar que, en efecte, s’hi havia establert el seu fill Segimon. Pare i fill van abraçar.se i anaren en cerca dels altres dos fills.

No trigaren gaire a arribar a una altra gran masia, coneguda per “Sobrevia”, que havia estat fundada pel fill petit, el Tendret, i com l’anterior, tenia com a complement de la masia l’alta torre i la petita capella per a satisfer les necessitats espirituals de la família. Contents tots tres d’haver-se retrobat, decidiren seguir el camí en cerca del fill Joan.

Feren cap a Viladrau  i d’allí a la “Sala”, on van trobar el tercer familiar. Els va ensenyar la casa, rica, opulenta i sumptuosa, on podia satisfer-se la més exigent comoditat, revelant que al família que hi vivia gaudia d’un bon patrimoni i desfogat benestar. No hi mancava tampoc l’alta i esvelta torre de defensa ben construïda i aparellada de tota mena d’elements de defensa de la casa.

En canvi, no es veia per enlloc el rastre més mínim de capella, que havia estat completament oblidada. El pare va tenir un gran enuig de la poca fe del seu fill; el va maleir i li va profetitzar que moriria penjat”.

Aquesta llegenda apareix també recollida en el llibre “La masia catalana” de Joaquim Camps i Arboix.

L’hem pogut llegir en altres  edicions i reculls de llegendes, i també forma part d’una de les historietes que apareixen dibuixades en el còmic “Els Infants” de l’any 1958.

Es tracta d’una llegenda de caràcter exemplaritzant i religiós, en al qual el Serrallonga  esdevindria bandoler i moriria a la forca pel seu despreci  a Déu i per la maledicció de son pare.

Hi comprovem el voluntari error de posar el mas de naixement del bandoler a Querós i la seva residència a la Sala de Viladrau, a l’inversa de la realitat històrica, però  ho és per a donar forma a una llegenda al voltant del gran casalot fortificat de Viladrau.

Hi apareixen dos masos també reals: Espinzella (que no està situada a Gurb sinó a  Viladrau mateix) i Sobrevia (un gran mas situat a la població de Seva).