dijous, 20 de maig de 2021

ELS TRESORS ARQUEOLÒGICS DE LA CATALUNYA DE 1800

 
Alguns dels gravats del llibre de De Laborde il·lustren perfectament el gust per l’arqueologia clàssica de l’autor i del moment.

El llibre conté meticulosos estudis gràfics de restes arqueològiques romanes i gòtiques. Amb especial atenció a la Tarraco romana i la seva torre funerària dels Escipions o l’aqüeducte, però també amb altres restes, com les de l’arc triomfal del pont de Martorell, amb un alçat i una reconstrucció idealitzada del monument.

El detall també arriba, fins i tot, a mostres de restes de ceràmica o de plafons de marbre amb inscripcions.

En el cas dels monuments gòtics hi trobem un gravat de l’interior dels banys àrabs de Girona, acompanyat d’un altre amb la planta i l’alçat del monument. Sense dubte van realitzar un valuós i metòdic treball d’estudi arquitectònic.