dimarts, 13 de novembre del 2018

FAUTORS DE RUPITEn el procés sumarial trobem altres referències a fautors de Rupit. 

Una d’elles era Antonia Brachs, resident a la masia Cellabona de Sant Joan, que  a més era “lloca” (guardava el botí) de la quadrilla. Així consta en les declaracions del bandoler Guillem Estrany:

“Conech molt be a Antonia del Brachs que esta en al casa dita la Cellabona de Sant Joan que es prop de Rupit que es molt gran amiga fautora y valedora nostra ...y quan nosaltres en alguna ocasió veníem de robar passàvem ab farsells de roba en casa dita Antonia del brachs y nosaltres li encomanàvem los farsells de roba yns guardaven tant quant voliam”.

També hi trobem una referència  a un sastre de Rupit que feia vestits per a en Serrallonga per encàrrec d’un tal Sabater de Susqueda, possiblement el mateix sastre anomenat Garsó que havia treballat per al Fadrí de Sau:

“y en una ocasió que lo Serrallonga tenia en un bosch sobre la casa de dit Sabater un sastre de Rupit que nom recorda lo nom que treballave per lo dit Serrallonga y per la Estasia Colobrans sa amiga y lo dit sastre  ha fets també vestits per los sobredits Guillem a Clavell y Jaume Viola y treballant dit sastre en dit bosch que li dura uns quants dies nos portave a menjar lo dit Sabater”.

És també prop de Rupit on en Serrallonga i els seus es repartiren el botí del robatori a la rectoria de Cogolls : 

 "Fet el robatori anàrem muntanya amunt tota la nit i anàrem a parar prop de Rupit i sota de la Roca del Pi ens repartirem el botí, prenent cadascú la seva part".