divendres, 2 d’octubre de 2015

L'ALBÓ DE CASTANYET (2)


Fotografies: Joan Benet.
Dalt la serra del Corb trobem aquesta curiosa roca, talment com un
menhir, a qui han posat el nom de "Pedra dels esquirols"


Els propietaris de l’Albó, però i en tant que parents del rector de Castanyet, foren també  fautors d’en Serrallonga, en qui havia estat en el mas en més d’una ocasió.

“Trobantnos dita Joana y jo en un bosch prop casa del hereu Albo trobarem alli al dit hereu Albo que tindria alguns tretse anys y lo li digui que digues al rector de Castanyet son oncle quens portas que sopar y un formatge y dit rector son oncle al cap de una estona nos porta lo dit formatge y que sopar y es veritat que dit hereu Albo me digue que jo no arribas a sa casa quey tenia molta gent “

Segons les declaracions del bandoler havia estat en el mas en diferents ocasions quan vivia el pare del jove hereu de tretze anys , cosa que també certifica la Joana Macissa en les seves declaracions:

“En una ocasio que fou al temps de les veremes prop passades trobantnos en un bosch dit Serrallonga y jo que es lo bosch del hereu Albo junt a casa dit Albo nos vingue a trobar lo hereu yns porta que sopar dient a dit Serrallonga que no convenia que arribassem en sa casa perquey tenia aquella nit mes de trenta mossos y quey estarien molts dies y que des de les hores en avant en lloch de anar als vespres en cas dit Albo com acostumavem perquey estavem molt sovint anassem en la casa o rectoria de Castanyet que alli nons faltaria recapte”.

D’aquestes declaracions es desprèn que en les darreries de 1633, quan en Serrallonga i la Joana s’amagaven per la vall de Castanyet, haurien fet nit o sopat de manera sovintejada entre el mas de l’Albó i la rectoria.

En Serrallonga es devia sentir molt segur en aquests verals, tot i que la quadrilla s’havia desfet i ell s’amagava sols en companyia de la Joana, no s’estava de deixar-se veure pels camins propers, cometent assalts al coll de Ruscall o aturant traginers, com un que venia de Santa Coloma de Farners i que fa el següent testimoni en el procés sumarial del bandoler:

“venia de Sancta Coloma de Farnes ab dos matxos buyts que son de Jacinto Balmas mon amo amb los quals havia aportadas dos carregas de castanya en dita vila de Sancta Coloma y a la que arribi al puig den Albo del terma de Castanyet me isque un home alt barbinegre sens capa ab un vestit de drap de pel de rata de color clar ab un pedrenyal a la ma de tres palms y un altro padrinyal a la xarpa lo qual home me isque del bosch en lo mig del cami real y me digue quem tingues y que aturas los matxos y axi o fiu y demanantme de hont venia li digui  que de Sancta Coloma de Farnes y demanantme despres ahont anave li digui que venia a la present vila de Osor”

En Serrallonga devia tenir força ganes de veure vi, doncs li demanà al traginer:

“y despres  me digye quant aniria a sercar vi a a Blanas y lo di digui que nou sabia y tambe me digue que quant y aniria si li volia fer pler de portarli una bona de cuyro per tenir vi y jo li digui que nou goosaria fer que personas que si la justitia o sabia me castigaria lo que li digui prerque me persuadi que era an Serrallonga lladra de pas”.

Cap comentari: