divendres, 13 de gener de 2023

ROBATORIS AL CAMÍ RAL

 

Aquex home que yo veig aquí pres davant de mi encara ques fassa nomenar ab lo nom de Francesch Soler nos diu sinó Luis Tallades dit lo Gollut que es vingut aquadrillat en companyia mia de Serrallonga y demes lladres”. Pere Joan Paler , bandoler de la quadrilla d’en Serrallonga, assenyalava  a Tallades, que s’intentava fer passar un  tal Francesc Soler.

Una vegada desemmascarat, lo Gollut reconeixia els delictes que havia comès.

El primer robatori el va cometre segons ell el mes d’octubre de 1629 (tot i haver-hi evidències, com veurem, que el 1628 ja havia actuat amb la quadrilla) i va ser en el camí ral de Girona a Barcelona. Onze homes de la quadrilla es trobren a la volta de Sant Hilari i determinaren de baixar a robar en el camí ral de Girona, a la Creu de Franciac, però allí s’hi van trobar el sometent i van optar per  passar de llarg, en direcció a l’hostal de la Belladona. Pel camí es van trobar tres viatgers a qui detingueren i robaren “yls feren seguir y arribats davant lo dit hostal de la Belladona envestirem la dita casa ab los pedrenyals en les mans y tancant la gent a la cuyna que jols hi guardave ab alguns dels altres los demes pujaren dalt y robaren lo quels aparegue”. Acabat el robatori es dirigiren cap a les Esposes(avui en dia Sant Martí Sapresa) i en un bosc  proper es repartiren a parts iguals el botí.

A principis de desembre de 1629 van anar a posar-se a pas en el camí ral que va de la ciutat de Vic a la vila de Sant Feliu Sasserra, passada la plana de Vic. En aquella ocasió anaven amb ells Anastàsia Carles Colobrans, companya ocasional d’en Serrallonga, i la Marianna Padrines, companya del Fadrí de Sau.

Robaren els passatgers que passaven “y en haver fet dit robo succehi que passant un home y  haventnos vistos se posa a fugir y alguns de la quadrilla li corregueren darrera yl mataren a escopetades y dit home entengui apres que ere lo hereu Pere Daltes de Llorà”.

El mes de març de 1930 lo Gollut també va participar en el cèlebre robatori a l’hostal de l’Arropit, comés conjuntament per les quadrilles de les Guilleries i la del Vallès comandada pels germans Margarit. Robaren a molta gent que passava per aquell concorregut lloc de pas i cap a la tarda, en ser descoberts pel sometent, fugiren cap a la muntanya de Sant Salvi, on es repartiren el robatori. També es van emportar lligat a un tal Vilanna, però quan descobriren que no era ric i que no en traurien cap rescat el deixaren anar.