dimarts, 10 de gener del 2023

LLUÍS TALLADES, ÀLIES "LO GOLLUT"

 


Fotos de Can Morgades.
El dia 28 de maig de l’any 1632 es prenia declaració, a les presons de Barcelona,  al bandoler Lluís Tallades. Membre de la quadrilla d’en Serrallonga.

Com altres bandolers de la època Tallades tenia un mot o un àlies pel qual era conegut. En el seu cas li dient “lo Gollut”. El motiu era obvi: patia el mal de goll i la característica protuberància produïda per les glàndules tiroides inflamades.

Qui era Lluís Tallades, àlies “lo Gollut”?

Tallades era fill de Vilanova de Sau, de professió sastre. Com a tal havia arribat a fer alguns vestits per a Serrallonga i la seva quadrilla i així hi havia entrat fàcilment en contacte.   Segons declara ell mateix en el procés sumarial “jo havia fets alguns vestits per ser com so sastre per lo dit Serrallonga y per altres lladres de la quadrilla y per axo me hagui de guardar de la justícia y cansantme de de guardar me determini de posarme a tot dia ab la quadrilla de dit Serrallonga”. D’aquesta manera, doncs, va canviar l’ofici de sastre pel de lladre.

De totes maneres la seva vida com a bandoler va ser curta, encara no de dos anys, compresos entre l’octubre de 1629 i el setembre de 1631. Amb tot, com veurem més endavant, abans de dedicar-se plenament al bandolerisme segur que va participar ocasionalment  en alguna acció de la quadrilla, com demostra la seva participació el juny de 1628 en l’assalt a can Ginesta del Montseny.

El setembre de l’any 1631 el va prendre el veguer de Vilafranca de Conflent, junt amb els bandolers Esteve Tor, Miquel Paracolls i Miquel Madriguera (germà del lloctinent d’en Serrallonga i fill de Taradell Cristòfol Madriguera), quan tornaven d’Itàlia, a on havien fugit.

Conduïts a Barcelona se’ls va prendre declaració, se’ls va torturar i finalment se’ls va ajusticiar.

En el procés sumarial d’en Serrallonga hi consten les declaracions de lo Gollut i la relació de delictes pels quals es dicta sentència. Aquesta va  consistir en : ser assotat en els llocs públics de costum dels carrers de Barcelona,  tallades les orelles i penjat pel coll a l’alta forca, per a que l’ànima se separés del cos.

En el moment de la seva mort tenia 26 anys.

A Vilanova de Sau lo Gollut hi va deixar el pare, Bartomeu Tallades, que estava de masover a can Morgades, on havia acollit a Joan de Serrallonga. Segons el bandoler “dit Tallades ere molt gran amich fautor y valedor meu veritat que es pare de Lluís Tallades dit lo Gollut lladre de la quadrilla y en casa dit Barthomeu Tallades so estat jo amb la quadrilla dos o tres vegades que joy he estat sempre he pagat lo que gastaven perquè ere pobre home espero menyafem dins casa quens hi receptave de molt bona gana y he hoit dir a Jaume Fadri i a altres de la quadrilla que ells hi son estats moltes vegades sense mi”.