dimarts, 24 de gener del 2023

CRIM A VILANOVA DE SAU

 


Plaça de Vilanova de Sau.

L'Abadia de Querós. En els seu inhòspit enclavament.

Les Fagedes de Vilanova de Sau.

El mes de juliol del mateix any va participar en el segrest de Francesc Figueras i Balmes d’Espinelves. Van estar aguaitant la masia i el van prendre quan sortia per anar a segar. Durant quinze dies el portaren per boscos i muntanyes, demanant un rescat de sis –centes lliures. Finalment en van acceptar quatre-centes i el deixaren lliure.

Fou durant aquells quinze dies que, trobant-se la quadrilla de pas per Vilanova de Sau, van anar a la casa dita les Fagedes i es feren donar sopar. En això que arribà a la casa Antoni Soler, habitant del mas l’Abadia de Querós, que es venia a retirar en la mateixa masia per no poder arribar de dia a la seva casa.

“Y per lo que nosaltres sabíem que dit Antoni Soler nos havia trahits y que altra vegada nos volia tornar a trahir lo prenguérem y reconeixent-li les faltriqueres li trobarem un paper ab metsines y interrogantlo lo Serrallonga confessa que ere veritat que ell nos havia trahits”.

El càstig que va decidir el cap de quadrilla va voler ser un escarment per a la resta de vilatants: “y axi lo dit Serrallonga lo feu pendrer y lligat lo aportarem en mig de la plassa de Vilanova de Sau y allí quatre o sinch de nosaltres li tirarem cada u un tir de pedrenyal  yl matarem”.

Aquesta terrible acció, de nit, al mig de la plaça pública del poble, ens demostra que més enllà de les connivències entres bandolers i alguns veïns també hi havia una relació  de temor  i por.

Un altre episodi en el que participà lo Gollut va ser, el mes de juny de 1630,  en el segrest del fill del mas Sarsaneda d’Osor, per qui obtingueren un rescat de seixanta lliures.