dijous, 18 de febrer de 2021

L'ABANS I L'ARA A BESCANÓEl regidor de cultura de l'Ajuntament de Bescanó em va encarregar un trebal fa un temps que ara us vull mostrar.

La voluntat de l'Ajuntament és donar forma a un taller o grup de recerca sobre història i patrimoni locals, que tingui com  a missió identificar, inventariar, protegir i divulgar el patrimoni i la història locals.

L'encàrrec de l'Ajuntament va consistir en tres dibuixos per als cartells i altres elements publicitaris del taller.

Es tractava de, a partir de tres fotografies d'elements del patrimoni municipal, dibuixar una idealització d'època per a superposar-la, de manera que en una sola imatge ho pot veure l'abans i l'ara del lloc.

Vaig fer tres fotografies i els tres corresponents dibuixos:

- El primer correspon al pont medieval situat sobre l'antic camí ral de Girona a Olot. Actualment està en desús perquè la riera va quedar colmada de terres i el camí es va desviar. El pont, però, presenta una bona estructura de dos arcs i pilastres triangulars de protecció que demostren que en el passat formava part d'una important via de comunicació.

- El segon correspon a la resclosa primitiva  de la Pilastra, sobre el Ter. Actualment una resclosa de pedra i formigó recull l'aigua de la sèquia Monar, però antigament hi hauria una resclosa de fusta, com demostren els punts d'enclavament dels troncs verticals que es poden observar excavats en al roca de la llera. Aquestes rescloses de fusta desviaven l'aigua cap els recs que alimentaven molins fariners i , ja en els segle XX, les turbines de les fàbriques de Salt.

- El tercer correspon a les infraestructures del pou de glaç de l'agregat de Vilanna. Aquest pou de glaç, de grans proporcions i que, al contrari d'altres, no estava quasi totalment soterrat, es pot veure des de la carretera de Bescanó a Anglès i va ser objecte d'una rehabiltiació i museïtzació fa uns anys. El que jo vaig representar en el meu dibuix va ser la "piscina o bassa" de rajol que antigament hi havia al seu costat. En aquestes piscines s'hi posava l'aigua que , en congelar-se, es tallava i transportava dins el pou de glaç, on es mantenia en forma de gel per a ser utilitzada quan convenia.

En defintiva, un treball molt gratificant per a mi i que espero que serveixi per a que la gent de Bescanó s'apropi a la seva història i al valor del seu patrimoni com vaig fer jo en realitzar-lo.

Cap comentari: