dimarts, 13 de setembre del 2011

CAN CAMPS DE SANT AMANÇ

Can Camps és un mas que es troba ja datat en els fogatges de l'any 1497. Es troba situat a mig camí entre Brunyola i Anglès, dins l'actual terme municipal d'aquest darrer municipi, i forma part del barri anomenat els Masos de Sant Amanç, junt amb el de Can Planella (on vivia un cosí germà del bandoler).

És el mas que es troba més enfilat en la vessant est de l'ermita de Santa Bàrbara i relativament proper a la parròquia de Sant Martí Sapresa (abans anomenada Sant Martí de les Sposes).

L'existència de fautors (com el mateix rector de les Sposes i altres veïns), parents d'en Serrallonga (com és el cas del cosí germà Jeroni Planella) i la proximitat amb camins rals principals (com el de Girona a Vic o el d'Olot a Santa Coloma), expliquen la raó per la qual la quadrilla d'en Serrallonga va rondar en moltes ocasions aquets entorns.

Resulta, a més, que els propietaris de Can Camps també eren parents d'en Serrallonga. Com ell mateix diu en el procés sumarial:

"E mes dich señor que es veritat que Salvi Camps y Planella de Santamans també cosi germa meu es fautor y valedor meu y es estat de mi y de la quadrilla al temps que jo la menava"

Així, doncs, Salvi Camps i Planella estava emparentat amb en Joan de Serrallonga en grau de cosí-germà i alhora era germà de Jeroni Planella, també cosí-germà del bandoler, que vivia en el proper mas de Can Planella de Sant Amanç.

El fill de Salvi Camps també es deia com el pare , Salvi. En les declaracions de la Joana Macissa també apareix amb el nom de Hyeronim (Jeroni) i amb sobrenom de "lo Coxo" (el coix). Aquest també feia amitat amb el cap de quadrilla i acompanyava el bandoler en les seves actuacions per la contrada.

La relació dels Camps amb en Serrallonga i la seva participació en alguns robatoris d'en Serrallonga havia costat al pare Camps una estada a la presó:


"Per la festa de Sant Jaume -explica en Serrallonga- jo so estat en companyia de dita Joana un dia en casa dit Salvi Camps y Planella y me recorda que fou al principi de la Quaresma que jo tenia ganes de veurer a dit Salvi Camps que encara les hores nol havia vist dende que ere fora de la preso".

Però la família és la família i per més perill de presó que hi hagués en Serrallonga sempre era ben rebut en aquesta casa:

"Arribarem dita Joana Macissa y jo que ja ere de nits y jo piqui a la porta y en conexerme en lo punt baxaren a obrir la porta y jo entri dintre y fiu restar fora a dita Joana Macissa y dins casa dit Salvi Camps me estigui una gran estona xerrant ab ell y jo diqui a dit Camps que jo men passave en lo Empurda y que aixi me donas un poch de provisio".

En Serrallonga i la Joana anaven de camí cap a l'Empordà en una de les seves fugides cap a França, en aquell viatge passarien per Recasens i Cervera.

"Y en haver sopat dita Joana y jo de bella nit picarem deves lo Empurda que jo vongui anar deves Requesens".