dijous, 28 d’abril de 2011

ELS GERMANS BORRULLET A SANT ESTEVE D'EN BAS


Acabaré el relat d'aquesta preciosa excursió a la Vall d'en Bas parlant de la detenció dels germans Borrullet.

Joan i Pere Borrullet havien participat en el robatori que la quadrilla va fer el 15 de febrer de l'any 1623 al mas Seguer de Jafre (Baix Empordà). Joan Borrullet era l'ermità del santuari de la Font Santa de Jafre i va ser qui va proposar assaltar un dels masos principals del municipi.
Una setmana més tard foren detinguts pel batlle d'Anglès, qui va sospitar d'ells en veure'ls passar pel seu terme amb farcells que semblaven de coses robades.

En l'interrogatori al que foren sotmesos van explicar, precisament, que venien de la Vall d'en Bas, de veure la seva mare:

"Et dixit jom dich fra Joan Burrullet y so hermita ja nou so de ninguna part sino que tornave a Sant Segimon (el santuari de Sant Segimon a Viladrau) y ara venia de veurer ma mare qui esta a Sant Esteve de Bas ab un capella quis diu mossen Collell"

"Et dixit jom dich Pere Borrullet y son natural de la parrochia de Sant Marti de Viladrau y tinch trenta y vuyt anys poch mes o manco.
Et dixit jo sopi en casa de mossen Colell prevere qui esta a Sant Esteve de Bas en companyia de fra Joan Borrullet y de ma mare y del dit mossen Colell.
Et dixit desde Sant Esteve de Bas nos ne vinguerem mon germa y jo y passarem tot lo cami real avall fins Amer y Angles".