divendres, 18 de gener de 2013

CAN PLANELLA DE SANT AMANÇ


En l’antic nucli de Sant Amanç, avui terme municipal d’Anglès (Selva), Serrallonga hi tenia molts valedors i fautors.  Dos d’ells eren, a més, familiars seus: els Camps i els Planella.

S’accedeix al mas seguint el camí que passa davant la capella de Sant Amanç. Avui en dia es troba en quasi completa ruïna, amb diverses parets enrunades i  envoltat de malesa.

En el sumari judicial del bandoler hi trobem diferents esments als Planella , Jeroni Planella i el seu fill, “per ser fautors y valedors de Joan Sala y Serrallonga de Caros y haver recullit en sa casa un matxo robat per dit Serrallonga”.

La declaració és d’un majordom de la casa que es deia Bernardí Bassas: “estich en casa den Planelles pages de Sanct Amans un any ha poch mes o manco y laltre nit que fou la nit del dia ques digue que en Serrallonga havia robat un matxo al coll de Ruscall ... trobantme yo en casa de dit Planella mon amo me digue a mi y als demes que ens ne anassem al llit y anantmen  al llit senti que ubrian la porta principal de casa y me posi a la porta de ma cambra a escolar y senti que alguna persona des del porxo de la era de casa cridava xisco volent amansar als gossos ... y poch apres senti que baix a la estable hi havia molta fressa”.


Lo endama demati me llevi abans de dia com acostumo y viu a la stabla ahont ere baxat tres matxos dos de casa y hu de foraster que era molt gran”.


En aquella ocasió els Planella van guardar durant una nit un matxo robat pel seu cosí Serrallonga.

Y la nit vinent ja no viu lo dit matxo a la stabla”.

Les estades d’en Serrallonga a can Planella sovintejaven segons el mosso relator:


y tambe es veritat que en lo temps que brotaven las castanyas poch mes o manco guardant yo las cabras den Marques de Bruniola ohi y viu que Hieronym Planella parlava ab algu en la mateixa castanyeda y prop de alli ahont jo ere... parlava ab algu un home gros gran moreno de cara ab molts grans  polseras fins als musclas ab una barretina y una dona que aportava un sombrero de home al cap (la Joana Massissa) ... y a les hores dit Planella me respongue que la veritat ere que ere en Serrallonga y la dona que anava amb ell y que nou digues a ningu...”.

“y tambe es veritat que ha durat molt temps que lo dit Serrallonga es anat y vingut de nits en casa de dit Planella mon amo segons jo me he presumit perque en lo discurs de un any que ha que estich ab dit Planella he vist moltes vegades en Serrallonga es anat y vingut de nits en casa de dit Planella”.

“... y tres o quatre dias abans que dit Serrallonga robas lo matxo que tinc dit lo viu que estava menjant ab la dita dona que tambe ere ab ells lo dit pare y fill Planellas que eren los que li havian aportat menjar “.

Cap comentari: