dimarts, 28 de setembre de 2010

SANT HILARI SACALM
El municipi de Sant Hilari Sacalm està considerat capital de les Guilleries. En el segle XVII havia estat lloc de pas i refugi del bandoler, on hi tenia alguns fautors:

"Estiguerem en una cabanya prop de la badia de Carós, per qual rahó fiu portar de Sant Hilari per medi d'Anton Soler, una bona provisió de pa y un bot de vi".

També era lloc de trobada de la quadrilla.

El 8 de novembre de 1623 des de Sant Hilari van baixar a la plana de la Selva per a cometre el famós robatori del Mas Boada de Salitja. Serrallonga, Antoni Espinzella Segimon Sala i quatre bandolers més "consertarem tots de anar a robar en alguna part perque no teniem diners y algu dels sobredits que nom recorda qui ere digue que anassem deves lo hostal del Malcuynat".

"Y anarem y arribats prop dit hostal del Malcuynat en un lloch ques diu la Fembra morta deves la Pedra llarga consultarem entre nosaltres ahont aniriem a robar ym recort molt be que lo dit Gabriel Aymerich digue que anassem a robar la casa de Salvi Buada de Salitja".


La "pedra llarga" és un menhir megalític que encara es pot veure en arribar al municipi.

Cap comentari: