dimecres, 7 de juliol del 2010

ESPINZELLA


El casal d'Espinzella és una gran casa forta situada a uns sis quilòmetres de Viladrau, en la carretera que que mena a Seva. L'any 1180 es converteix en residència senyorial i més tard es fortifica amb muralla i torre de guaita. El conjunt arquitectònic aplega edificacions romàniques, gòtiques i neoromàniques dels segles XII, XV i XIX, totes elles amb pedra rogenca que contrasta vivament amb els verds dels alxinars del voltant.

En el segle XVI la riquesa de la família Espinzella devia esmunyir-se com en altres casals i cases catalanes, per això trobem que l'hereu de la casa també va fer-se bandoler de la quadrilla d'en Serrallonga.

"... y heren lo hereu Spinzella de Viladrau que devien ser algunes tres hores de fosch que arribaren en dit Hostal den Martí de Viladrau ... Y en asso viu ques posaven a jugar (a cartes)".

Antoni Espinzella, l'hereu del mas, també va participar amb en Serrallonga en un dels seus primers i més coneguts robatoris, el del 8 de novembre de l'any 1623 al mas Boada de Salitja.