dimarts, 18 de gener de 2011

RUPIT I PRUÏT


En aquesta nova ruta resseguirem els entorns que va trepitjar en Serrallonga per sobre els cingles de Collsacabra, els que miren de fit a fit les Guilleries des de l'altiplà.

Pruït i Rupit eren escenaris de pas habituals per a en Serrallonga i els seus, doncs per aquests verals hi passava el transitat camí ral de Vic a Olot.

"... me ha dit lo Miquel Coma de Fornils que convenia que anassem a aguaytar a T.Bosch de Prohit perquens perseguia i de fet una vegada lo anarem a aguaytar per a matarlo prop de la font del Bach de Coll ça Cabra que sabiem havia de passar per alli ... y dit Bosch no passa y es cert que si fos passat lo haguerem mort".

"Lo Roig del Squirol y demes lladres de la quadrilla y per lo quens ere amich nos venia a trobar a bosch moltes vegades y una de les vegades que dit Roig nos vingue a trobar tractarem de anar a matar als dos germans Pandissos dins de la vila de Rupit y jo digui al Jaume Fadri si volia venir ab mi ab lo Roig y amb lo
Miquel Coma de Fornils a matar a dits dos germans y me respongue que no podia que tenir que acudir en altra part...
".
El mas el Pendís de Rupit. Serrallonga i els seus
van matar els dos germans propietaris. Fotografia de Lluís Balasch.


És també prop de Rupit on en Serrallonga i els seus e
s repartiren el botí del robatori a la rectoria de Cogolls que veurem en una altra ruta: "Fet el robatori anàrem muntanya amunt tota la nit i anàrem a parar prop de Rupit i sota de la Roca del Pi ens repartirem el botí, prenent cadascú la seva part".