dimecres, 12 de gener de 2011

PERSEGUINT EN SERRALLONGA A COLLFRED


El mes de juny de 1633 Jaume Molas, fuster de Sant Pere de Torelló i comissari reial, perseguia la petja d'en Serrallonga i la Joana Macissa pels entorns de Collfred:

"Dixit senyor en lo mes de juny proxim passat tenint jo testimoni noticia de que en Joan Sala y Serrallonga lladre de pas y cap de quadrilla cridat y publicat per enemich del rey nostre senyor anava sol ab una dona per las partidas de Pla Traver y Collfret segons noticia certa que jo testimoni he tinguda lo dit Serrallonga ha estat de continuo menjant y bevent ab dits pastors per lo desig y gana que jo testimoni tenia de que dit Serrallonga es perdes y acabas prengui com ha comissari que so de sa excellentia tres fadrins pera que me acompanyassen ab los quals men pugi en las ditas montanyas de Pla Traver y Collfret y ab lo primer que parli fou ab lo dit Ilari Salgueda"

Segons el comissari , Hilari Salgueda, vaquer de Vidrà, era un gran fautor del bandoler. En aquesta zona n'hi havia força més, tots ells pastors de la contrada: un tal Martí, un tal Prats de Sant Feliu de Pallerols i un tal Porret.