dimarts, 4 de gener de 2011

CAN PLANELLA DE SANT AMANÇA pocs centenars de metres de l'església de Sant Amanç trobem el mas de Can Planella.

En el segle XVII hi residia Jeroni Planella, un cosí-germà d'en Serrallonga. Per aquesta raó el bandoler, la Joana i els seus homes hi sovintejaven.

En el procés sumarial hi trobem les declaracions d'un testimoni que ens expliquen l'estada que hi va fer l'any 1633 en Serrallonga i la Joana:

"Dixit senyor estich en casa den Planelles pages de Sanct Amans y laltre nit que fou la nit del dia ques digue que en Serrallonga havia robat un matxo al coll de Ruscall trobantme yo en casa de dit Planella mon amo me digue a mi y als demes de casa que ens anassem al llit". ""Y poch apres senti que baix a la stable hi havia molta fressa".

El relator explica que va veure en l'estable del mas un matxo que no era de la casa, era el que havia robat el bandoler al Coll de Ruscall i que li havia guardat Jeroni Planella.

"Y tambe es veritat que en lo temps que brotaven las castanyas guardant yo las cabras en la castanyeda den Marques de Bruniola ohi y viu que Hieronym Planella parlava ab algu en la mateixa casstanyeda ... y al cap de poch hisqueren de la part ahont abans ere dit Planella un home gros gran moreno de cara ab molts grans polseras fins als musclas ab una barretina y una dona que aportava un sombrero de home al cap ... y a a les hores dit Planella me digue que la veritat ere que ere en Serrallonga y la dona que anava ab ell y que nou digues a ningu"

"Y tambe es veritat que ha durat molt temps que lo dit Serrallonga es anat y vingut de nits a casa de lo dit Planella mon amo".


L'any 1633 fou el darrer de la vida del bandoler, caminava pels entorns de les Guilleries amb la Joana Macissa, fent algun petit robatori i ajudat pels pocs fautors que li quedaven. Un d'aquests darrers fou en Jeroni Planella de Sant Amanç, la masia del qual fou un dels darrers refugis del nostre bandoler.