divendres, 14 de gener de 2011

SERRALLONGA A CIURET


En aquest lloc Serrallonga va robar, el mes de juny de 1633, una euga per a que la Joana Macissa pogués anar a cavall fins a França, com explica ella mateixa en el sumari:

"Y en lo demes que vostra merce me interroga de la vegada ultima que Serrallonga sen passa en França en ma companyia roba una egua den Font de Siuret y ab dita euga anant jo a cavall ab ella nos ne passarem en França y partirem de la montanya de Canigo y no caminarem sino de nits y menyavem per les pletes y jasses que dit Serrallonga sen feye donar y ab una nit passarem ja en França y anarem dret en casa de mossur del Viver".

Un altre testimoni en el procés judicial explica el robatori:

"Lo dit de Sant Pere mes proxim passat que comptavem vint y nou del mes de juny avent jo tetimoni dexada una euga lligada mes ensa de la jassa de Manter guardant las vaquas de Jaume Font de Ciuret a la que jo testimoni men volia baxar a Ciuret ani alli hont avia dexada fermada dita euga y trobi me faltava y que la avian robada ... y a la que podian ser nou oras de matinada poch mes ho manco continuant jo las ditas diligentias pera trobar la euga no molt lluny de dita jassa me isque Joan Sala y Serrallonga lladre de pas y cap de quadrilla ym va dir que sercau jo a les hores li respongui que sercava una euga me avian presa y ell digue de qui es la euga y nosaltres per saber que ell no te bona voluntat a dit Jaume Font de Ciuret de qui es dita euga li diguerem que re de na Coll de Cidra y a les hores dit Serrallonga digue que si ere de na Coll que ja li devia dit Coll vint ducats y que si ere den Font de Ciuret abans li pegaria una pedranyalada que no la tornaria y que ell tenia la euga"