dimarts, 15 de març de 2011

UN LLADRE DE LES PLANES


Simon Subirats , també anomenat Simon de na Baldiria de les Planes, era un "fadri bagabundo lladre publich y margener qui va rodant per aqui sens fer feina ni jornal armat de ser pedrenyals ab la quadrilla de lladres de Joan Sala y Serrallonga".

Es veu que es dedicava, entre d'altres coses, a robar "buchs de mel". En una ocasió va robar el mas Oliveda de les Encies:

"ha robat en companyia de Jacinto Iglesias de Sant Aniol socio y company de la cort y del corral del bestiar de llana de dit mas Oliveda anyels y tambe treta y robada la mel y la cera dels bucs de abelles de dit mas Oliveda matant robant y destruint los dits buchs"

Alguna cosa es devia torçar entre aquests dos lladres, doncs en el sumari judicial s'acusa Simon Subirats "de matar y robar a dit Jacinto Sgleyas y despres de averlo mort y robat per no ser descubert de sa traytio y maldat no ha duptat de amagar y cobrirlo ab terra y fullaca en lo bosch y lloch dit dels Bullidors de la baronia de Santca Pau".

Es veu que van robar una mula a algun pagès de la parroquia de Falgons i es van repartir els diners, però l'ambició de Subirats el va empenyer a matar el soci i quedar-se la part de la venda de la mula.

Queda clar que no hi havia gaires escrúpols entre aquells lladres, fins el punt de matar-se entre ells per a quedar-se parts robades.