divendres, 25 de març de 2011

GRANOLLERS DE ROCACORBA


Acabarem aquesta ruta que vam començar a Sant Feliu de Pallerols en el petit agregat de Granollers de Rocacorba.

Joan Umbert, notari de Sant Feliu de Pallerols, havia estat un dels objectius d'en Serrallonga, al qual havia intentat segrestar en almenys una ocasió.

El notari narra en el procés sumarial que un tal Simón Subirà era qui donava informació a en Serrallonga sobre persones a qui robar o segrestar pels entorns de les Planes :

"Y tal fou la publica veu y fama per esta vila que si res se feia per esta terra emparticular en Serrallonga ell era la bruxula"

En una ocasió Simón Subirà va informar en Serrallonga dels llocs on passaria el notari:

"Im recordo molt be que havent de anar jo a Granollers de Rocacorba pera cobrar algunes rendes aura quatre o sinch anys lo Serrallonga tingue avis com jo havia de passar y nostre Senyor four servit noy ani per tenir algun destorp y sabi com lo dia havia jo de passar se posa - en Serrallonga- a pas en lo cami real que ve de Girona a la present vila pera capturarme y plagiarme perque roba ad alguns passatgers... y de tot entench era la bruxula lo dit Simon Subira y aço es la veritat".

Al cim de la muntanya de Rocacorba es troba el santuari que duu el seu nom, els gairebé 1.000 metres d'altitud ens permeten admirar unes magnífiques vistes del territori.

El santuari correspon a una construcció del segle XVIII, feta sobre un antic castell del segle XI.

A la capella del santuari trobem una rèplica de la imatge gòtica d'alabastre policromada del s.XIV, que representa la imatge de la Verge de la Pera. L'original la podem trobar en el Museu d'Art de Girona.