dimecres, 23 de març de 2011

ROBATORI FRUSTRAT A SANT ESTEVE DE LLÉMENA


En una ocasió els homes d'en Serrallonga havien decidit anar a robar al mas Vilaplana de de Sant Esteve de Llémena. Un dels bandolers, en Segimon Ferrer, confessa en el sumari com va anar aquell intent:

"lo dit Joan Vila fonch lome quens persuadi que anassem a robar la casa de T. Vilaplana de Sant Esteve de Llemana prop de Amer com de fet nos aplegarem y jay anavem jo testimoni, Gabriel Aymerich, Gaspar Surroca de Tavertet, Pere Joan Puig, Joan Sala y lo dit Joan Vila"

Per una tonteria i de camí cap a Sant Esteve Segimon Ferrer i Joan Vila van tenir raons:

"y per lo camo lo dit Joan Vila y jo nos barallarem per respecte quem havia trets alguns flochs de la xarpa y aixi noy anarem".