dilluns, 13 d’octubre de 2014

PERE SABATERS, COMISSARI DE TARADELL

 La torre de Don Carles de Taradell.
 El santuari d'Osor, on detingueren a Segimon Sala.

A banda de companys de quadrilla i fautors els homes d'en Serrallonga també trobaven a Taradell alguns perseguidors, un d'ells va ser el comissari taradellenc Pere Sabaters.

Ens en dona informació Mn. Antoni Pladevall en l'article "Alguns aspectes de la vida quotidiana dels bandolers de la quadrilla d'en Serrallonga" publicat al número 10 de l'edició de Monografies del Montseny.

L'article transcriu el testimoni davant la justícia de Maria Àngela Quer, natural de Sant Joan de Fàbregues i que fou cridada a declarar a Vic el 9 de març de 1624 en un procés seguit contra els bandolers de la quadrilla i que es guarda en l'Arxiu de la Vegueria.

Maria Àngle Quer fou l'amistançada de  Joan Sala, àlies lo Tendre, germanastre de Joan Sala Serrallonga.

"Ella va ésser víctima d'una violació -escriu Pladevall- i quasi segrestament inicial, però després va tenir una autèntica relació amorosa amb el seu segrestador, i amb ell va viure des dels volts de Sant Joan del 1623 fins l'1 de març de 1624, quan el comissari reial, el taradellenc Pere Sabaters, junt amb el batlle de Rupit i els seus homes, varen atacar el mas Serrallonga. 

En la lluita va morir en Joan Sala, àlies lo Tendre, i foren detinguts els bandolers Segimon Ferrer, d'Arbúcies, cosí germà d'en Serrallonga, en Rafel Morell, àlies Vilanna i en Segimon Sala, un altre germanastre d'en Serrallonga. Aquest darrer va escapar ferit de la brega , però l'endemà fou capturat, ferit a la cuina del monestir o santuari del Coll, de sobre Osor.

Els tres bandolers capturats foren duts a Vic, on els torturaren i feu un procés, guardat a l'Arxiu de la Vegueria, Criminals 1624, d'on extraiem aquestes notícies. Tots tres foren penjats entorn el 15 de març.

Entre els cridats a declarar hi ha la Maria Àngela Quer, filla de Bartomeu Castell, un home que vivia al mas Giralgós, de Sant Joan de Fàbregues".