divendres, 10 d’octubre de 2014

EL BOSC D'EN MANSA

El bosc d'en Mansa, vist des de la cinglera de les Cuines d'en Rocaguinarda.
El mas de Can Mansa.
El bosc d'en Mansa des del castell de Taradell,
amb la cinglera de les Cuines d'en Rocaguinarda al fons.
El mas Bou.
Mapa de taradell amb la situació de Mansa, amb l'Enclusa i
el castell de Taradell com a  limits naturals del bosc d'en Mansa.El bosc d’en Mansa és un espai natural situat a l’est de Taradell, prop de la carretera que es dirigeix a Viladrau. Pren el nom de la masia que es troba situada en aquest espai i conté els elements més remarcables del paisatge taradellenc: la cinglera de les Roques dels Trabucaires i l’Enclusa. En l’altre límit del bosc hi trobem el castell de Taradell, situat sobre la serra de Valmitjana.

El bosc i la vall d’en Mansa es troben situats sota mateix de les Coves d’en Rocaguinarda, per tant aquest entorn està farcit d’històries de bandolers. I la colla d’en Serrallonga no hi podia faltar.

Serrallonga ens explica la seva estada en aquest lloc el desembre de l’any 1628. En aquesta entrada vaig explicar que el bandoler tenia un plet amb el cavaller vigatà Vicenç Valls atès que, arrel d’una emboscada dels comissaris reials al mas Sanglas de Querós, en Serrallonga va pensar que havia estat traït per aquest cavaller nyerro.

“Al cap de alguns dos mesos poch mes o manco trobantn os en lo bosch de Mansa nos vingueren a trobar en lo dit bosch don Anton Vila (baró de Savassona) y don Ramon de Pons ques un cavaller de la Çagarra y comensaren de conversar ab nosaltres una estona y jo comensi de parlar de la trahitio que sens havia feta de dir que nosaltres erem als Sangles de Caros y que jo estave molt sentit y picat ab Vicens Valls y dit don Ramon de pons me respongue que no cregues tal que Vicens Valls ere home de be y dientme ell que dit Vicens Valls me volia parlar y que li digues ahont ... y jo li digui quens trobaria a Collsameda y don Ramon me dona un pedrenyal de llargaria de alguns tres palms dient que ere Vicens Valls y jo nol volgui donat sino que ley pagui”.

En acabada la trobada al bosc d’en Mansa tots plegats anaren, inclosos el baró de Savassona i Ramon de Pons, a menjar a casa de Miquel Paracolls de Malla.

En Joan Albareda de Taradell també havia portat menjar als bandolers al bosc d’en Mansa, com relata el Fadrí de Sau : “en lo dit bosch de Manssa nos porta alli lo dit Joan Albareda que menjar y que beurer him recorda que nos porta mig bot de vi”.

Diversos testimonis expliquen  en el procés sumarial d’en Serrallonga que han vist per aquests entorns la quadrilla de bandolers. Així ho declara Joan Fontalles, pagès de Santa Eugènia de Berga: “los dits bandolers de la camarada de dit Cristofol madriguera segons es fama publica y diuhen los traginers de llenya quels veuen y son molt sovint en la collada y costes den Bou de Taradell en lo qual lloch molt sovint revenen”.

Per a demostrar el temor d’aquella terra per la presència dels bandolers, cal relatar un episodi força luctuós del qual en donà testimoni Jacint Fàbregas de Vilalleons: “y he oyt que en lo bosch de Mansa prop de Taradell ab algunes dones de dit lloch quey trobaren y les lligaren ab uns arbres arremangades y les desonrraren “. Segons aquest testimoni “se digue publicament per esta terra que los dits bandolers so es dit Chistophol Madriguera y demes se eren junctats devers Taradell que entre tots eren vint y sich”.