dilluns, 17 de febrer de 2014

SERRALLONGA AL TEATRE (5) : LOS HEREUS DE LA FORCA (1862)Víctor Balaguer havia tingut molt èxit amb la seva obra de teatre “Don Juan de Serrallonga ó los bandoleros de las Guillerias” i es disposava a fer-ne una versió en català. Així ho escriu en el pròleg de l’edició:

“Fa mes de cuatre anys, á bon segur, que un ben volgut amich meu y al mateix temps editor de casi totas mas obras, lo Sr. Salvador Manero, me demanava ab grand insistencia que escrigués en catalá, posantlo en vers, lo drama D. Joan de Serrallonga que en castellá, y en vers y prosa, tenia desde molt avans escrit y publicat.

Permés me fou per fi aprofitar algunas estonas, y vaig comenzar  mon drama catalá, escrivint de una tirada lo prólech titulat Los hereus de la forca, pero’m vegi obligat á suspendrer mon treball per altres de mes urgencia, y ja no se cuant podré continuar ma interrompuda tarea”.

Aquesta part de l’obra que va arribar a escriure Balaguer transcorre en la finca dels cadells Torrelles, quan Serrallonga acudeix per a venjar-se contra ells i intenta matar el germà de la seva enamorada Joana, enemic seu per ultratges a Bernard de Serrallonga, son pare. Finalment el noble Serrallonga perdona al seu enemic i fuig amb la Joana cap a les muntanyes, a començar la vida de proscrit:

“Les áspres Guillerías nos reclaman.
Alli, tenint sos pichs per fortalesas,
Y carenas de serras per murallas,
Allí’l pendó de mort y d’extermini
Alsarem contra’ls nobles que’ns infaman”.

Balaguer va continuar l'adaptació al català de la seva obra de teatre més enllà d'aquest primer acte o pròleg, amb l'afegitó de quatre actes més com en la primigènia edició castellania. D'aquesta versió en català se'n farien almenys tres edicions fins l'any 1911.


Les dues peces de teatre “Los bandolers catalans...” i “Los hereus de la forca” van ser publicades conjuntament en el llibre “Esperansas y recorts” publicat per l’establiment tipogràfic de Jaume Jepús l’any 1868 i que jo he pogut afegir a la meva col·lecció particular.

Aquesta obra està disponible al servei digitalitzat de Google Books. Podeu accedir-hi en aquest enllaç.

Cap comentari: