dimarts, 9 de juliol de 2013

EL POBLE D'ILLA CONTRA ELS ANGELETS
La història local de la Catalunya  Nord recull episodis de la Revolta dels Angelets de la Terra en diferents municipis. Un d'aquests episodis el recull Joseph Pons  en la revista "Revue Catalane" de l'any 1908 (pàgina 155) , que pot consultar-se en aquest enllaç i té lloc al poble d'Illa (en francès Ille-sur-Têt).

Joseph Pons fa esment d'un document o crònica redactada en el segle XVII  per un notari anomenat Jofre i que descriu l'episodi de la defensa del poble d'Illa enfront dels revoltats:

"L'1 de juliol de 1670 els Angelets de la Terra ,després de passar i robar les esglésies de Serrabona, Corbera i Bellpuig, volien sorprendre la vila d'Illa. Després que el centinella destinat dalt el campanar de l'església de la vila donés l'avís de l'arribada dels guerrillers, els habitants del municipi junt amb els de Sanbt Miquel de Llotes, Bulaternera, Corbera del Castell i Rodes es van posar sota el comandament de Joseph de Albert, cò nonsul d'Illa.

Els Angelets haurien saquejat els masos de Pere Paval i de Miquel Blanxat i exterminat -segons aquest crònica- els habitants d'aquestes cases. La por i el desordre no es va apoderar dels habitants i van complir el seu deure: "No hi faltava u  habitant sinó que tots eran sobe les armas, de la manera jo los ordeni", 

Els habitants es van fer forts amb barricades al voltant de l'església i foren atacats pels Angelets. Després d'hores de combat acarnissat els guerrillers van abandonar la lluita. L'endemà la població rebria el socors de dos regiments de soldats reials que perseguirien els Angelets a través de les valls de Vinçà, Prada i Pi i els obligarien a refugiar-se a Catalunya.

Els Angelets desaparegueren per sempre d'Illa. Josep de la Trinxeria seria comdemnat a mort i executat "en efígie" a Perpinyà. Amb tot es refugià a Espanya on va trobar bona acollida, aconseguint el grau de general de tropa.

Heus aquí el nom dels veïns que van demostrar el seu coratge i bravura i que cal recordar: Josep d'Albert, batlle general del vescomptat d'Illa, Antoni Rovello, Felip Pavall, Marsal Sujagas ...

I el Rosselló va ser alliberat finalment de la presència dels Angelets".

El document recollit per Pons ens dona una visió d'oposició dels naturals del país a la guerrilla dels Angelets, que seria vista pels paisans com a enemics. Jofre descriuria el terror que representava per als paisans la presència dels Angelets i la defensa heroica del poble contra ells.

Seria, però, aquesta la reacció dels nord-catalans davant la presència dels Angelets de la Terra?. O es tractaria d'una visió "oficialista" imposada per les noves autoritats franceses?.

En una propera entrada del bloc parlaré de l'episodi del "setge" de Ceret (1670) per part dels Angelets de la Terra i hi podrem advertir una visió diferent per part dels habitants i autoritats locals.