divendres, 20 d’abril de 2012

EL CASTELL I LA CAPELLA DE NOSTRA SENYORA DE LA ROCA (1)


En la nostra darrera visita a Anyer vam caminar els dos quilòmetres que separen el poble del castell de la Roca o capella de Nostra Senyora de la Roca.

Hi vam descobrir aquesta espectacular ermita fortificada, justament a la sortida de l'esquerp engorjat del Riu Mantet, que s'ha obert en les inestables i plegades pissarres. A prop hi queda l'aiguabarreig amb la Tet, que també acaba d'eixir de l'engorjat dels Graus de Canavelles. En aquesta complicada geologia, s'hi afegeixen les diferents deus d'aigües caldes, com la d'En o la de Toés. L'ermita es citada al s.XI com el castell de la Roca d'Anyer, aixecada pels carolingis. 

Va ser el castell feudal dels barons d'Anyer durant l'Edat Mitjana, fins que van construir el nou castell senyorial en el mateix poble, a partir del segle XVI.

El lloc és espectacular, amb un entorn ferèstec amb parets rocoses que cauen verticalment al riu Manet i durant la nostra visita no vam poder estar de rememorar l'estada que en aquest mateix lloc hi va fer en Serrallonga durant una de les seves fugides al Conflent amb la Joana Massissa:

"Pujats dalt -del castell d'Anyer- nos isqueren a la porta dits March Antoni de Banyuls i altre son germa pett i tots junts nos ne entrarem en la cyuna ahont trobarem ja fet un bell foch y ells dits dos cavallers se estigueren conversant ab nosaltres molt gran estona que ere ja mes de mitja nit y en dita cuyna soparem y apres de haver sopat nos digue lo dit March Antoni de Banyuls quens ne anassem en una capella quey ha un tros enlla que li diuen Nostra Señora de la Roca ahont dit March Antoni nos envia que menyar..."

Després de passar una nit a la capella, Serrallonga i la Joana tornaren a Anyer:

"... y apres de havernos fets estar en dita capella nos feu traurer de aquella lo dit March Antoni de Banyuls yns feu acomodar en una pellissa ahont estan les mules la qual pellissa es junt al castell".


1 comentari:

Quim Bou ha dit...

Hola!Ei, espectacular el lloc...
Me l'apunto. Ha, ha... hauries de cobrar com a "guia turístic"... :)
Salut!
Quim