dilluns, 18 de novembre de 2013

BANDOLERS A LA VALL DE FORNILS: EN MIQUEL COMA




 La salvatge vall de Fornils, amb el castell damunt 
un pujol a la part inferior esquerra.
 La Coma, sota l'Agullola de Rupit (fotografia: Albert Roura)
 La Coma (fotografia extreta de la pàgina de Wikilok d'Albert Roura)
Mapa de la vall de Fornils, amb la situació
del castell, els masos i les cingleres del Far.

No deixo encara els entorns de Susqueda i el Far, per a continuar parlant en dues entrades més del bloc de la relació d'aquest territori amb en Serrallonga.
La vall de Fornils, sota els cingles del Far i de Casadevall, era un lloc ben conegut pels bandolers de la quadrilla d’en Serrallonga.

Diversos factors ho permetien: la salvatgia del lloc, molt útil per no ser atrapats; ser lloc de pas cap a la plana i el camí ral d’Olot a Girona i tenir fautors i col·laboradors a cada casa.

En l’entrada anterior he parlat de la Triola i Puiggalí, però en el procés judicial hi trobem referències a quasi tots els masos de Sant Martí de Cantallops i de la vall de Fornils. Això vol dir que allò era un veritable niu de bandolers.

No lluny de la Triola, sota el cingle de Casadevall i l’Agullola de Rupit, trobem el mas de la Coma. En aquesta masia, avui en ruïnes, hi vivia en el segle XVII un dels principals fautors de la quadrilla, com explica el mateix Serrallonga:

“Yo conech molt be a Miquel Coma de Fornils lo qual es hu dels majors fautors que jo y la quadrilla teniem yns ha trets de perill de persqutio moltes vegades venintnos avisar que la persequtio ere exida contra nosaltres y en nostra companyia es vingut aquadrillat diverses vegades armat de pedrenyals curts aixi com nosaltres matexos y si teniem encontre ab gent del rey tambe resistia com nosaltres tirant tambe pedrenyalades a la gent del rey com nosaltres mateixos y en lo bosch nos portave molt amenut provisio de menyar y beurer, polvora , pilotes, sabates y tot lo demes que haviam menester”.

En el procés sumarial trobem la seva participació en diferents actuacions dels bandolers: havia anat amb en Serrallonga a matar els germans Pandissos de Rupit; havia participat en el robatori al camí ral d’Olot, al lloc anomenat “els Bullidors”; havia curat a casa seva el bandoler Monget de Tona, ferit en la brega que tingueren amb el batlle d’Osor; havia participat en el segrest dels propietaris de “la casa dita lo Rogas de Lios”  i de Can Rossell de Sant Gregori, fins i tot, va acompanyar en Serrallonga en una de les fugides a França:

“y quant lo Serrallonga sen ana la una vegada en França dit Miquel Coma de Fornils lo acompanya ab Pau y Francesc Moners germans de Angles un tros enlla”.

Pere Joan Paler, un altre bandoler de la quadrilla explica que "trobantnos nosaltres lo Serrallonga jo y altres de la quadrilla en lo bosch sobre les Planes dejus de una capella ques diu Nostra Señora del Far lo dit Miquel Coma de Fornils nos vingue a trobar yns digue que tot quant y havia bullia de sometents y que creya quens tenien rodejat lo bosch ... yns trague del bosch per una part que noy hague gens de perill yns encamina deves Amer que may nos dexas fins que forem en cobro y es cert que a no guiarnos dit Coma nosaltres haviam de patir perque no podiam exir perque teniam mes de quatre cents homens de sobre quey eren lo balle de Osor, los Caselles y altres balles y sometents".

Com es veu, doncs, en Miquel Coma de Fornils no era sols un fautor, sinó que actuava com un bandoler més de la quadrilla.