dijous, 14 de març de 2013

SERRALLONGA AL VALLÈS (4) : CAN GARRIGOSA DE MATADEPERA

 Ubicació de Can Garrigosa, al terme municipal de Matadepera.


El mes d'abril de 1625, dos dies després del robatori prop de l'hostal de l'Argelaguet i la mort del polvorer de Navarcles, la quadrilla assaltava el mas Garrigosa, relativament aprop de l'hostal de la Barata, en el terme de Matadepera. Així ho confessa el mateix Serrallonga:

"E mes dich señor que es veritat que dos dias despres de fet lo prop dit robo anant encara junts jo y losper mi prop nomenats tots ja preterits tots de camarada concertarem de anar a robar la casa den Garrigosa de Matadepere com de fet a la tardeta envestirem dita casa y apoderantnos de la gent de aquella los tancarem en la cuyna y espallant les caxes que havie robarem de aquelles los diners quey trobarem que forem pochs y tambe la roba quens agrada y de alli nos ne anarem a la montanya de Sant Lorens del Munt y en un bosch nos partirem lo dit robo de la casa que cada hu prengue sa part y jo la mia".

Antigament conegut com a mas Comelles, can Garrigosa data de del segle XI i, es creu, que canvià de nom quan al segle XVI passà a ser propietat de la família Garrigosa. 

Del llibre-guia "Les sendes dels bandolers" d'Antoni Ferrando Roig he extret la notícia d'un assalt de bandolers al mas Can Pèlecs, al veïnat del mateix nom del terme de Matadepera no gaire lluny al nord de Can Garrigosa. El 15 d'abril de 1626 -per tant un any després del robatori d'en Serrallonga i els seus a Can Garrigosa-  una colla de bandolers s'aproximaren al  mas de Can Pèlecs però foren dissuadits per la gran cridòria dels habitants d'aquest al crit de "Via Fora lladre!".

Aquest intent d'assalt va ser denunciat pels afectats a Jaume Garrigosa, batlle del terme de Sant Joan de Matadepera, el qual vivia precisament a Can Garrigosa. Dos dies després dels fets, el batlle es presentà a la masia per instruir la denúncia.

El mateix batlle , Jaume Garrigosa, havia patit el robatori d'en Serrallonga un any abans.