divendres, 8 de març de 2013

SERRALLONGA AL VALLÈS (3): CALDES DE MONTBUÍ

 Les ruïnes de Can Corró Vell, on tingueren lloc els fets.
(foto: losfolloneros.blogspot.com)Can Corró nou o Mas Viaplana, dins el casc urbà
de Caldes (foto: Ajuntament de Caldes de Montbuí)


En el procés sumarial d'en Serrallonga hi trobem una altra referència al temible pas de bandolers per Caldes de Montbuí. Es tracta de la confessió d'un company habitual de la seva quadrilla Lluís Tallades, àlies lo Gollut", de Vilanova de Sau.

En aquesta ocasió i sota tortura el bandoler confessa un crim que cometeren al municipi, en el qual hi van participar homes de la quadrilla del Vallès i homes de la quadrilla de les Guilleries. Entre aquests darrers no hi figura en Serrallonga, però si en Joan Sala, un dels seus  mig germans que també anava amb la quadrilla.

Es tracta de l'assalt al mas i assassinat dels propietaris de Can Corrons o Mas Viaplana.  Aquesta masia es troba situada als afores de Caldes, just al límit amb el terme municipal de Sentmenat. Avui en dia es troba en completa ruïna, tot i que trobem catalogada una casa pairal dels segles XVI o XVII dins el nucli urbà amb el mateix nom. 

"Dich que es veritat que jom trobi en les morts perpetrades en les persones de Miquel i Andreu Viaplanes y Corrons de Semmanat quels matarem ço es al Miquel devant sa casa y al Andreu son pare dins dita sa casa ab tirs de pedrenyals quels matarem perque havien trahit a Francesch Casellachs de  Caldes lladre de la quadrilla dels Margarits... ".

Casellachs era un bandoler de Caldes i lloctinent de la quadrilla dels Margarit i el trobem en diferents parts del sumari judicial.

"...y lo trobarme jo en dites morts fou perque alguns de la quadrilla de Serrallonga y jo entre ells erem baixats de la muntanya de Caros assi en lo Valles per ajuntarnos ab la quadrilla dels Puigs y Vilas de Galliffa y axo fou la causa que jo mi trobi y los que ferem les dites morts de  Miquel y Andreu Viaplanes y Corrons de Semmanat erem Pere Puig, Jaume Puig, son germa Joan Vila, Jacinto Carbonell, dos germans Ganyades, Joan Sala germa de Serrallonga, lo Borruau, lo Guirigay, ANtoni Crous dit lo Pigo, T. Soler de Badalona ja tots preterits  y jo testimoni".