diumenge, 31 de març de 2013

SANT FELIU DE PALLEROLS

Aquest dissate hem fet una passejada per Sant Feliu de Pallerols ., a les portes de la Garrotxa.

Sant Feliu és un poble carregat d'història, banyat per la llera del riu Brugent i als peus de les darreres estibacions del Collsacabra que es deixen caure sobre la plana garrotxina. És un lloc on sembla que no cal fer-hi parada. Però si la feu descobrireu un petit paradís.

La magnífica església i els carrerons adjacents de traça medieval, les cases penjades a banda i banda del riu, cases pairals de magnífica obra, i llindes dels segles XVI i XVII ,el riu Brugent amb les rescloses i els seus molins fariners, el raval de Sant Sebastià ... Tot de detalls que omplen la curiositat del viatger i permeten descobrir que en les petites coses, d'aquest nostre petit país, hi ha petits tresors per descobrir.

En la història del poble també hi trobem en Serrallonga i els bandolers de les Guilleries.

En una ocasió els bandolers van intentar capturar el notari de Sant Feliu de Pallerols. En el procés sumarial trobem un interrogatori a un tal Jeroni Terrats que declara :

"Haura dos mesos poch mes o manco quem prengue lo batlle de Sant Feliu de Pallarols ques diu Coromina quem prengue en ma casa pero jo no se perque ni perque sem pren la presen depositio".

En l'interrogatori el batlle de Sant Feliu pregunta a Jeroni Terrats si:


"En lo entorn de les festes de Nadal del any 1630 trobantse sobre la casa dita lo Sabater de Susqueda ahont eren anats tots a trobar a dit Serrallonga y demes lladres de la quadrilla y si anantsen dits Serrallonga y sos companys a posarse a pas en lo cami real qui va de la vila de Sant Feliu de Pallarols a la vila de Amer a effecte de aguaytar alli a T. Umbert notari de dita vila de Sant Feliu de Pallarols y composarlo ab deu milia lliures".

El notari de Sant Feliu devia ser persona rica si pretenien treure'n tantes lliures del seu segrest. Amb tot, però, no ho van poder dur a terme. La quadrilla havia posat una dona a espiar el notari i avisar-los quan aquest passava pel camí ral, però no va poder ser:
"Tenint per aquest efecte una espia quel espiava y si per ferse descuydada la espia o que dit Umbert no passas a la postra vehent que ja no podien pendrer y captivar a dit Umbert robaren en dit cami real als passatgers los diners los pedrenyals y algunes capes de pastor".

En una altra ocasió també van robar un traginer de la vila, però com relatà el mateix Serrallonga:

"Tractarem de posarnos a pas en lo cami real qui va de la ciutat de Gerona a al vila de Olot prop los Bullidors y alli robarem als passatgers los diners robas y demes que aparegue y en particular passant per alli T. Masdeu mercader de Sant Feliu de Pallarols y haventli presos nos companys los pedrenyals jols fiu tornar perque dit Masdeu ere amich meu"

Com podem veure, doncs, Sant Feliu de Pallerols també era terra de bandolers.