divendres, 7 de novembre de 2014

EN SERRALLONGA EN LA LITERATURA DE CANYA I CORDILL DEL SEGLE XIX (2)

 

 


El nostre gran etnòleg i folklorista català Joan Amades (Barcelona, 1890-1959) és la millor font per a conèixer el pas d’en Serrallonga per les edicions de canya i cordill. Ell va ser qui va recollir amb més entusiasme totes les dades sobre el popular “Ball d’en Serrallonga” i altres llegendes del bandoler, però també va ser un gran afeccionat a recollir i estudiar romanços, ventalls i auques.

Amades havia seleccionat, entre la seva col·lecció de romanços, els que feien referència a Serrallonga per incloure’ls en una publicació que preparava i així ha quedat recollit en el llibre “El ball de Serrallonga” (Rosa Mas i Joan Menchon, Ed. El Mèdol, 1999):

“Entre els romanços dedicats a Serrallonga que va recopilar Amades, cal destacar els publicats per la impremta de Joan Llorens de Palma de Santa Caterina, de Barcelona, els més antics. La tasca d’aquest imatger va ser seguida pel seu fill Antoni, i més tard per la seva Vídua, Cristina Segura. Pau Andreu, successor d’aquesta última, tenia el negoci El Abanico al carrer de l’Hospital de Barcelona i va editar els seus treballs als anys vint.

Observem que la majoria van ser editats a partir de mitjans segle XIX, probablement quan van tornar a l’actualitat per influència de la publicació de l’obra de Víctor Balaguer”.

El primer romanç que es va publicar va ser “Don Juan de Serrallonga. Historia escrita en trovos” que va ser editat per la impremta de Joan Llorens cap a 1857 aproximadament. Un exemplar d’aquest és, precisament, el que pogut afegir a la meva col·lecció particular. 

Una particularitat d’aquest romanços és que aprofitaven en ocasions gravats extrets d’altres edicions i en aquest cas el gravat és, precisament, el que il·lustrarà un any més tard la primera edició de la novel·la de Víctor Balaguer. Es tracta del conegut dibuix d’en Serrallonga descansant al costat de la Joana  Macissa.

Joan Amades fa un inventari exhaustiu dels romanços que ell ha pogut recopilar:

-     Don Juan de Serrallonga. Historia escrita en trovos, de l’any 1857, que va ser reeditat  diverses vegades.

-          Historia de Don Juan de Serrallonga, editat per a Reus per Joan Grau.

-          Sentencia de Serrallonga ó sea los bandos de Barcelona, editat a Barcelona el 1877.

-          Sentencia de Serrallonga, ó sea los bandidos de Barcelona.

-          Historia de Don Juan de Serrallonga y de su querida Juana, publicat el 1897

-       Historia de la vida y hechos de Don Juan de Serrallonga. Editat l’any 1865, també per la Impremta de Joan Llorens, aquest romanç ocupa un total de vint-i-quatre pàgines.

I encara fins a nou edicions més, cosa que ens permet deduir la popularitat d’aquest tipus d’edicions i la importància que devien tenir en donar a conèixer la llegenda del bandoler.

En el bloc "Almanaque, pliegos cordel, tradicion ..." (del m'he permès extreure les imatges del romanç que il·lustra aquesta entrada del bloc), podeu llegir un interessant article sobre els romanços dedicats a en Serrallonga en el segle XIX; com també moltes entrades interessantíssimes per a descobrir el món d'aquesta literatura popular. S'hi accedeix en aquest enllaç.

Cap comentari: