dissabte, 10 de març de 2012

PERSONATGES: TOMÀS DE BANYULS


Tomàs de Banyuls i d'Orís fou un militar rossellonés, senyor de Nyer i de Montferrer, nét i hereu de Tomàs de Banyuls i de Llupià (qui havia donat nom al bàndol "nyerro").

Durant la Guerra dels Segadors lluità contra Felip IV de Castella. El 1642 fou nomenat, per les autoritats franceses a Catalunya, procurador reial dels comtats de Rosselló i Cerdanya i governador un any més tard.

Contrari al caràcter opressor que adquirí la intervenció francesa als comtats i a Catalunya, l'any 1653 dirigí una revolta al Conflent i un any després capitanejà un aixecament de pagesos al mateix Conflent. Amb el reforç dels homes de la guarnició de Puigcerda derrotà els francesos al Capcir.

Com a senyor de Nyer donà refugi al seu castell i a les seves terres a Joan de Serrallonga, quan aquest fugia al Conflent. Així va ser almenys en tres ocasions.
Tomàs de Banyuls apareix en tots els meus còmics d'en Serrallonga i és el nexe històric verídic entre el nostre bandoler i les terres de la Catalunya Nord.
Els anys, però, han passat i el Banyuls de la tercera aventura d'en Serrallonga ja no és aquell jove noble i amb ganes de gresca, el primer d'apuntar-se a qualsevol batalla. Al contrari, ara és un home gran mesurat i més aviat reaci a tornar a emprendre un compromís amb la història, que sembla acceptar el domini dels francesos sobre les seves terres ... 

En els anteriors còmics sempre havia dibuixat a Tomàs com un noble de rossa melena i amb somriure perpetu, com si fos un despreocupat per la seva integritat física. En aquesta darrera aventura l'he dibuixat ja sense aquella melena rossa i com un home de pocs somriures, tot i que educat i atent com sempre.

En el dibuix que acompanya aquesta entrada hi apareixen diferents propostes de personatges: Tomàs de Banyuls es el de dalt a l'esquerra. També hi apareixen dibuixos d'en Serrallonga i un de D'Artagnan, el qual vaig sospesar que també podria tenir cabuda en aquesta història, tot i que ho he acabat descartant.