divendres, 10 de març de 2017

JOSEP SALVANY A SANTA COLOMA DE FARNERS
De dalt a baix: entrada a Santa Coloma des de la carretera de Sant Hilari,
panoràmica del poble des de Sant Salvador, mesures petites de la plaça,
fonts del Rossinyol i Ballús del balneari Martí, entrada al balneari per
la riera i set creus processionals.


Per les dates i fotografies de l’autor es dedueix que va estiuejar a Santa Coloma al llarg, com a mínim, dels anys 1911 a 1916.

El volum més important de fotografies correspon a l’any 1911.

Una d’elles apareix descrita com a “Mirador de l’establiment” i correspon a l’accés al balneari Martí (l’actual Balneari Termes Orion) , des de l’altra costat de la riera i amb els pilars d’un pont encara no construït. També hi ha una fotografia de les fonts del Rossinyol i Ballús, situades dins el perímetre del balneari. Dedueixo que el doctor Salvany devia ser client del nostre balneari quan feia estada a la nostra ciutat.

EL balneari hauria estat així el punt de partida de les seves habituals excursions per l’entorn natural de Santa Coloma.

En el fons fotogràfic trobem tres fotografies que identifiquem perfectament. Una és l’arribada d’un carruatge de castanyes per la carretera de Sant Hilari, s’hi veu al fons l’inici del carrer Raval i la casa de Can de Prat.

Una segona fotografia correspon a les mesures petites situades a la plaça Farners, amb la façana de l’església al fons.

La darrera és una panoràmica de la vila obtinguda des de les feixes situades sobre al font de Sant Salvador. En primer terme hi apareix la riera i en segon terme el passeig arbrat de Sant Salvador.

Com altres pioners de la fotografia Salvany també va dedicar-se a fer captures temàtiques. Ell es dedicà a inventariar creus de terme i també creus processionals. A Santa Coloma va fer quatre fotografies de creus de processó, totes elles fetes l’any 1913.