dimarts, 8 de setembre de 2015

L'ALBÓ DE CASTANYET (1)

Idealització de l'assalt a l'Albó de Castanyet per part del Fadrí de Sau,
Cristòfol Madriguera i els altres homes de la quadrilla.

Dalt l'altiplà de la serra del Corb, la vegetació es torna més d'alta muntanya,
amb castanyers i una vegetació més verda.


Una vegada hem guanyat l’alçada de l’altiplà de la serra del Corb seguim la carena i veurem una mica llunyà sota nostre, a la nostra dreta i entre les bagues de castanyers, el gran casal de l’Albó.

Es tracta d’una de les pairalies principals de la zona, centre d’una extensa propietat que abasta també diferents masoveries.
La primera referència documental del casal és de l’any 1362 i diferents llindes repartides per les tres plantes de l’edifici, amb inscripcions i dates reculades,  ens certifiquen que es tracta d’un lloc amb molta història.

I una part d’aquesta llarga història l’ocupen també episodis viscuts per en Serrallonga i la seva quadrilla de bandolers.

Trobem diferents referències a l’Albó en el procés judicial d’en Serrallonga i sorprèn una particularitat: els propietaris del mas foren fautors del bandoler, però abans havien patit un robatori dels homes de la quadrilla.

Així ho explica Jaume Melianta, el Fadrí de Sau, en les seves declaracions:

“Lo dia de Santa Anna del any 1629 trobantnos deves Caros determinarem prendrer la volta deves Castanyet  effecte de robar la casa de T. Albo pages de dit lloch cvom de fet hi baxarem tots armats dels nostres pedrenyals curts que erem Christofol Madriguera , los dos germans Salas, lo Guirigay, Jaume Ganyada ja preterits tots, Guillem Clavell y jo testimoni”.

“Y arribats en casa de dit Albo a la tardeta trobant les portas obertes entrarem en dita casa y espa yant caxes y cofres robarem de dita casa algunes sexanta lliures ab diner affectiu que jo las trobi reconexent las caxes y tambe la roba de lli y llana quens aparegue si be fou pocha y tres pedrenyals y una xispa los dos de tres palms y los altres dos de quatre palms y de dita casa prenguerem molta provisio de pa y vi hins ne anarem dret al bosch de les Verbolades y alli ferem nit y lo endema nos partirem lo robo per iguals parts que cada hu prengue sa part y jo la mia”.