divendres, 14 de juny de 2013

REVOLTA NACIONAL O REVOLTA FISCAL?




Una qüestió àmpliament discutida sobre la Revolta dels Angelets a la Catalunya Nord és si va ser veritablement una revolta nacional.

Els historiadors ho han debatut i així trobem la tesi d’Alain Ayats, biògraf de Josep de la Trinxeria ( Les guerres de Josep de la Trinxeria : la guerre du sel et autres. Edicions Trabucaire. Perpinyà. 1997) qui defensa amb contundència que la revolta va ser netament antifiscal.

Ayats posa l’èmfasi en la vessant merament antifiscal dels fets. Així, els Angelets s’haurien revoltat exclusivament contra la gabella o l’impost de la sal, una càrrega inèdita fins aleshores i que fou introduïda l’any 1661 per un edicte de Lluís XIV.

En els anys setanta del segle XX , per contra, alguns historiadors catalanistes o catalanòfils no van dubtar de presentar o interpretar com una revolta o resistència nacional catalana l’episodi, entre aquests Josep Sanabre (Resistència del Rosselló a incorporar-se a França. Barcelona,1970).

Al mig de les dues concepcions, trobem autors com Xavier Torres que considera que “el significat de la revolta dels angelets no s’esgota amb la sola protesta antifiscal”.

Com que indagar en la història no vol dir  necessàriament comprendre tot el seu significat, considero que cadascú pot arribar a les seves pròpies interpretacions , tot i buscar no perdre l’objectivitat necessària.

Al meu entendre i pel que he llegit, no és possible triar clarament entre revolta nacional o revolta fiscal. El detonant de la revolta és clarament una imposició fiscal – el conflicte contra l’impost de la gabella va esclatar en altres zones de França que no havien estat catalanes- , però no puc deixar de pensar en el component nacional.

Primer de tot perquè les noves fronteres creades a partir de 1659 no havien creat sentit de pertinença al nou Estat en els nord-catalans, qui encara es consideraven catalans per raó de tradició, lleis, veïnatge, comerç...

En segon lloc perquè és innegable que en la revolta i les conspiracions va aparèixer la voluntat de devolució dels Comtats a Catalunya per part de diferents actors que van participar-hi.

Per a llegir més sobre la controvèrsia crec que són interessants els següents articles: