dimarts, 4 de juny de 2013

CAN PONS DE L'ESPARRA

Als peus d'Argimon trobem el nucli de l'Esparra, avui en dia agregat al municipi de Riuderenes. Prop d'aquí hi ha el mas de can Pons.

La gent de can Pons havien estat fautors d'en Serrallonga.

Els bandolers de les Guilleries, més enllà de la llegenda sobre el castell d'Argimon, havien passat sovint per aquestes contrades i la raó la trobem en que aquest era el camí que prenien per arribar fins el camí ral de Figueres a Barcelona, una via de les més concorregudes per viatgers i traginers i , per tant, lloc predilecte per a les actuacions de la quadrilla.

En el camí ral la colla d'en Serrallonga havia robat en la confluència d'aquest amb la riera de l'Esparra i, el mes de març de l 'any 1630, havien comés un gran robatori a l'hostal de l'Arropit.

A can Pons en Serrallonga hi era ben acollit, com relata la Joana Macissa en el procés sumarial:


"Jo conech molt be a T. Pons de la Sparra lo qual es amich fautor y valedor de dit Joan Sala y Serrallonga y en sa casa lo temps que jo so anada en companyia de dit Serrallonga hi som estats los dos algunes vegades y dins casa y a la porta lo dit Pons nos donave a menyar abundantment y ab molta amistat donantnos lo que tenien ço es pa vi botifarres y gallines".

I en una ocasió els Pons van comprar una capa robada a en Serrallonga:

"Pochs dies apres de passades les vestes de Nadal prop passades un vespre passant lo dit Serrallonga y jo per lo cami real de Gerona quant forem prop de les Mallorquines que veniem de la costa de Santamans de casa den Taverner de Castanyet yns anavem dret en casa de dit Pons de la Sparra encontrarem en dit cami real un home sol a cavall ab un matxo y aportave una capa de pastor blanca tota nova y amenave tres matxos carregats de oli y avellana al qual dit Serrallonga detingue y sens escorcollarlo no feu mes de llavarli la capa yl dexa anar y fent cap en casa dit Pons de la Sparra y picant a la porta en anomenarse Serrallonga obri encontinent y nosaltres entrarem dins casa y aqui matex dit Pons nos feu aparellar que sopar y en particular menyarem cols verdes que lo matex Pons, Serrallonga y jo y una dona de casa les cullirem de un hort quey ha apart devall de la casa.

Y per lo que dit Serrallonga aportave la dita capa de pastor blanca vestida y la sua que portave roya la  portave tambe vestida de sobre li digue dit Pons com aixi portave dos capes que ley venes del que dit Serrallonga fou content com de fet ley vene y dit Pons per lo preu de dita capa lin dona dos pesses de vuyt y una de quatre y alguns tres o quatre reals la qual moneda prengue dit Serrallonga y dit Pons prengue dita capa.

Y digue dit Pons a dit Serrallonga que si lin venia un altra entre mans que fos bona que ley portas per son fill lo qual fill de dit Pons es ja home fet y casat que segons dit Serrallonga deye tant lo dit pare co  lo fill eren amichs de confiança y jo ho crech molt be tambe del fill perque tambe ere present com nosaltres menyavem en companyia de son pare ys folgave ab nosaltres tambe com son pare matex".