dimecres, 6 de febrer de 2013

LA PERSECUCIÓ DELS SAVASSONA (i 3)

 Ermita vella de Santa Maria de Mansolí a 
Sant Hilari Sacalm. Extreta d'aquest enllaç.

Les ordres dels Savassona anaven al seu procurador i comissionat Josep Fontanelles i aquest les executava.
En les terres dels barons Fontanelles va esdevenir el principal perseguidor de bandolers i executor de les ordre de la baronessa.

En el sumari judicial d'en Serrallonga hi trobem documentada una comunicació de Fontanellas a la baronessa, confirmant-li que ha "espatllat les portes i finestres i les ha paredat" del mas Claver. Aquest era el càstig habitual contra els masos que havien protegit o havien estat fautors dels bandolers:

"Jol requeresch lleve acte com inseguint lo orde de sa excellentia en virtut de una carta missiva per dita sa excellentia a mi enviada la data de la uqal es a quatre del corrent mes de febret he trets tots los  moblas de la casa del mas Claver y he espalladas las portas y finestras de dita casa y aquellas he fetes paradar comforme per dita escellentia me hera estat manat".

 I Fontanelles també publicava un edicte, advertint del càstig contra qui gosès entrar en aquest mas:

"Fem saber de part del magifich senyor Joseph Fontanellas ciutada honrat de Vich produrador general de las baronias de la nobla senyora Marianna Vila y de Savasona viuda se diu notifica y mana a tothom generalment que desta hora en avant ninguna persona de qualsevol estament grau ho conditio que sia que gose ni presumesca estar ni habitar en la casa del mas Claver de la parrochia de Santa Maria de Munsuli bisbat de Vich ni espallar las portas y finestras que estan paradades sots pena de la vida y de sinch centes lliuras barceloneses als cofres de dita nobla senyora".