divendres, 22 de juny de 2012

LA DIPUTACIÓ DE PERPINYÀ
En una de les pàgines de Serrallonga, els Angelets de la Terra apareix el palau de la Diputació de Perpinyà.

Aquest edifici noble està situat al costat de l'Ajuntament i de l'antiga Llotja de Perpinyà. Fou  edificat en el segle XV (1454) en la que llavors s'anomenava Plaça del Pa. La reina Maria, esposa del rei català Alfons V el Magnànim (1416-1458) va autoritzar la construcció d'aquest palau que va ser, des d'aleshores, la seu a la ciutat de la Diputació General o Generalitat.La reina Maria governà el país en ab`sencia del seu marit, constantment ocupat en les guerres a la Mediterrània i es desplaça en diverses ocasions a Perpinyà.

Amb la nova frontera a partir del Tractat dels Pirineus l'edifici passà a ser Palau de Justícia.

L'edifici fou construït per Marc Safont, mestre d'obres de la Generalitat : "Aquest jorn partiren lo honorable n'Aymerich de la Via e en Johan Çafont, mestre de cases, trameses per los reverent e nohorables deputats a Perpenyà, per regonèixer quines obres mencaven en la casa que.l General ha feta construir en la dita vila" (Dietaris de la Generalitat, any 1454).