dijous, 10 de desembre de 2015

LA PRESÓ D'EN SERRALLONGA (1912)

 

En el setmanari "L'APAT" publicat a Sant Sadurní d'Anoia el 29 de juny de 1912 he trobat una nova poesia dedicada al bandoler Serrallonga,en aquest cas escrita per Antoni Bori i Fontestà.

Antoni Bori i Fontestà (Badalona, 1682-1912) va ser un mestre i escriptor català que va col·laborar a la revista El Clamor del Magisterio i fundà la publicació El Magisterio Catalán. Dins del mateix camp i en el Congrés Pedagògic de Barcelona (1888) defensà l’ensenyament en català. Es autor d’obres de teatre, d’una Historia de Cataluña (1898) i molts articles de temàtica heterogènia publicats en periòdics i revistes com Lo Gay Saber, La Veu de Montserrat, La Renaixensa, El Eco de Badalona, La Ilustració Catalana ... L’obra que li va donar una major popularitat va ser Lo trobador català (1892), miscel·lània de proses i poesies que s’edità perquè fos emprada en l’ensenyament del català.

Cap comentari: