divendres, 10 de juliol de 2015

EN SERRALLONGA A CA L'HUIX

Ca l’Huix és una masia del segle XVI situada al límit del terme municipal de Santa Coloma i que senyoreja dalt de la Serra del Corb. Avui en dia el conjunt d’edificis que composen el mas - inclosa la capella, que ens demostra que va ser un dels principals masos de la contrada- han estat restaurats i s’han convertit en un mas de turisme rural.

En el segle XVII el mateix Joan de Serrallonga va fer estada en aquesta masia (que ell anomena Cal Hux de Sant Hilari) almenys en dues ocasions. Es demostra així el pas sovintejat de la quadrilla per aquelles parts enlairades de la Serra del Corb:

“Jo conech molt be a Joan Hux de Sant Hilari  y en sa casa jo estat dos vegades me ha donat a menyar y a beurer a mi y als  que anaven ab mi de molt bona gana y ab molta amistat”.

Els bandolers de la quadrilla també havien sovintejat el mas, segons les declaracions del seu cap de quadrilla: “He hoit dir al Jaume Fadri y a altres de la quadrilla que anant ells ceparats de mi quant se trobaven per les parts de Sant Hilari anaven molt sovint en casa dit Joan Hux y quey eren molt ben arribats y dit Hux los dave dins la matexa casa menyar y beurer y quen tenien bon amich”.

El bandoler també explica com van sopar en el mas en retornar d’un robatori i com Joan Huix els acompanyà per arribar al bosc de les Berbolades, un lloc situat en el terme d’Osor, i com li pagaren el servei amb part del botí. Un apunt més per a reforçar la mitologia del “bandoler generós” que durant anys va conrear-se al voltant d’en Serrallonga.

“Y una de les dos vegades que jo fuy en casa dit Joan Hux me recorda molt be que veniam de robar una casa que no tinch memoria quina casa ere y en dita casa de dit Hux arribarem nosaltres ab farcells de roba de la que haviam robada en dita casa y alli soparem y apres de haver sopat per lo que nosaltres haviam de fer camí deves lo bosch de les Berbolades  y no sabent lo cami dit Joan Hux nos acompanya yns amostra lo cami y nosaltres li donarem del comu que haviam robat en dita casa de diners alguna cosa”.