divendres, 29 d’agost de 2014

CRISTÒFOL MADRIGUERA (i 2)

 El Regàs d'Arbúcies (fotografia: Centre Excursionista de Centelles)

 Manlleu, on el batlle era oncle dels Madriguera.
Tona, el batlle del municipi també era parent de Cristòfol Madriguera.

Com altres bandolers Madriguera també es feia acompanyar per una dona, la Magdalena Moragues

En una ocasió els bandolers decidiren arribar-se a la volta d’Arbúcies i d’allí anar a assaltar el mas Morera de la localitat del Brull. Com que anaven acompanyats de la Magdalena Moragues i de la Marianna Padrines, amistançada del Fadrí de Sau, “ y perque les hores nons embarassassen anarem en casa dit Regas quens feye tanta amistat li digue lo dit Madriguera que nosaltres voliam anar a robar una casa y quens fes plaer de guardarnos aquelles dones fins que tornassem”.

Aquest Regas era el cavaller propietari del mas Regàs d’Arbúcies, una gran pairalia encara existent, i “dit Regas feye tanta amistat a dit Madriguera y en picant a la porta y anomenarse dit Madriguera aqui matex dit Regas feye obrir la porta y defora feye treure lo matex masover abundantment estant alli ab nosaltres”.

Aquell dia el cavaller del Regàs va fer guardar la Magdalena i la Marianna en una casa del masover de la finca i allí estigueren fins que la quadrilla tornà. Tot amb tot, els bandolers no consumaren aquell dia el robatori perquè  arribats cerca de casa dit Morera vehent que la casa ere molt gran y que nosaltres no erem sino quatre no gosarem envestir la dita casa sino quens ne tornarem a cerca a dites Magdalena y Marianna”.

La fautoria dels Regàs amb en Cristòfor Madriguera va arribar , fins i tot, al punt de tenir-lo amagat i també d’embarcar-lo en una fugida del bandoler a terres llunyanes: “lo dit Regas li feye molta amistat y en una occasio lo havia tingut en casa una passada malalt amagat y apres que estigue bo li cerca comiditat per embarcarlo per Italia com de fet lo feu embarcar y que ell arriba a Italia pero que tantost torna”.

Les bones relacions de Madriguera amb gent important de la contrada no quedaven circumscrites únicament a gent benestant de les pairalies, sinó que incloïen autoritats locals.

Un d’ells era el batlle de Tona, que es deia Estevanell, i el fill d’aquest. Ambdós havien coincidit amb Madriguera  a casa d’Antich Garau de la parròquia de Seva i també havien dinat amb els bandolers en un bosc d’aquells entorns.

L’altra autoritat local que es relaciona amb ell és el batlle de Manlleu, el qual era familiar, com descriu un bandoler en la seva confessió: “he hoyt dir a molts en esta ciutat y tambe a gent de Manlleu que Cristofol Madriguera de Taradell lladre de pas reve algunes vegades en casa lo balle Pla de Manlleu que li es onclo y tambe en casa de Onofre Vilaro teixidor de la dita vila de Manlleu que li es cunyat”