dilluns, 14 de maig de 2012

LA REVOLTA S'INICIA A SANT LLORENÇ DE CERDANSAl municipi de Sant Llorenç de Cerdans s'hi arriba per al carretera que baixa des de Costoja.

El primer enfrontament de la revolta dels Angelets de la Terra va tenir lloc l'abril de 1663 en aquest lloc. Des de feia dos anys s'havia implementat l'impost sobre la sal i la gent del Vallespir feia arribar sal catalana de contraban.

Aquell mes d'abril van començar les operacions dels francesos per a perseguir aquest contraban i el visitador general de la gabella va iniciar les detencions de traginers i gent del país. El Consell Sobirà del Rosselló també va enviar a Arles el seu President, Francesc de Segarra, una autoritat coneguda per les seves pràctiques sanguinàries i represives.

La gent de Sant Llorenç es va sublevar, atacant els soldats francesos de la gabella.

Entre 1663 i 1664 el Consell Sobirà del Rosselló condemnà a mort vuit veïns de Sant Llorenç i cinquanta més foren enviats a gal·leres. El capella de Sant Llorenç, Joan Pagès, també fou condemnat i executat per la seva participació en la revolta.

Anys més tard, el 1668,  ja amb la guerrilla dels Angelets de la Terra organitzada, aquests van assetjar a l'església de Sant Llorenç un sotsveguer dit Maniel. Com a resposta d'aquesta acció Francesc de Segarra va enviar-hi una expedició de càstig de 300 soldats.

Aquests expedició, però, fou derrotada pels Angelets al  pas del Llop el setembre de 1668 i hagué retirar-se fins a Arles. 

Bons coneixedors del territori, les guerrilles perjudicaren greument les tropes franceses durant aquests anys perseguint i eliminant un bon nombre de cobradors de l'impost de la sal.

Avui en dia Sant Llorenç de Cerdans és una població coneguda per l'elaboració tradicional d'espardenyes catalanes de beta i també per ser un dels tres pobles del Vallespir on es celebra anualment la Festa de l'Ós, una tradició d'origens medievals  d'una gran espectacularitat que rememora la caça d'aquest animal i les moltes simbologies ancentrals que s'hi relacionen.