dimecres, 1 de febrer de 2012

ELS ANGELETS DE LA TERRA

Josep Trinxeria

La guerrilla dels Angelets de la Terra es va escampar per la comarca del Vallespir, amagats sobretot pels pobles de Serrallonga i Montferrer el 1667. L'any següent atacaren l'hostal dels Banys d'Arles on s'allotjaven els gabellots.

També tingueren assetjat dins l'església de Sant Llorenç de Cerdans un sotsveguer dit Maniel. 
Com a resposta el president del Consell Sobirà del Rosselló, el català pro-francès Francesc de Segarra, va enviar-hi una expedició de càstig de 300 soldats que fou derrotada pels Angelets de la Terra al pas del Llop i els van fer recular fins a Arles.

Segarra es va distingir per mètodes de càstig molt durs contra les viles del Vallespir i és en aquest període, per exemple, que va fer enderrocar les muralles que protegien la vila de Serrallonga.

Els Angelets de la Terra perjudicaren greument les tropes franceses durant aquests anys i les autoritats franceses van pactar la fi de les hostilitats i del contraban de sal catalana a canvi de permetre la venda de la sal a un preu més baix als municipis del Vallespir. Per aquest pacte, anomenat compromís de Ceret, els guardes de la sal no farien més inspeccions i s'entendrien amb els "consells" de cada poble per a la venda de la sal.